Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng
Niklas Edman och Maria Andersson förvaltar tillsammans Carnegie High Yield Select.

Marknad

I februari fortsatte den starka marknaden vi har upplevt sedan årsskiftet med stigande priser mot bakgrund av bristande utbud och högre riskvilja, en stor del är även hänförligt till den kraftiga korrektionen vi såg under Q4 på många håll. Sammanfattningsvis ser vi inledningen som oerhört stark trots att diverse orosmolnen såsom Brexit, handelskrig och Trump kvarstår.

Under månadens sista dagar trillade dessutom rapporter för merparten av Carnegie High Yield Selects innehav in, en period där utfallen överlag får summeras som bra givet oron för bland annat en avmattande konjunktur.

Portfölj

Stigande priser, ökat risksentiment och bolagsrapporter har inneburit en aktiv månad där flertalet bolagsnyheter har fått specifika innehav att sticka ut från den breda massan. Vi kan konstatera att en fortsatt stabil underliggande efterfrågan driver bolagen och vi ser dessutom fler aktörer inblandade i strategiska affärer och/eller ägarbyten.

Exempelvis har ett av fondens avkastningsmässigt bästa innehav Ropo blivit uppköpta och förmodligen återlöser de sina lån i förtid under våren till en betydande premie, EG Group har sålt ett av sina affärsområden, investmentbolaget Vostok sålde ett av sina kärninnehav och återlöste i samband sina obligationer och GG Amager återlöser sin utestående obligation. Med andra ord flera nyheter som gjort att vi som obligationsägare fått tillbaka våra pengar, i vissa fall till en betydande premie. Vi har även varit aktiva i primärmarknaden och välkomnar ett nytt innehav till fonden i form av Max Fastigheter, ett lokalt bolag som utvecklar och driver kommersiella lokaler i mellanstora svenska städer.

Carnegie High Yield Select summerar februari med en uppgång om 0,97 procent, vilket innebär att fondens utveckling under 2019 uppgår till 2,00 procent. Årets hittills urstarka utveckling, främst lett av återhämtningen i Europa, har gjort att flera av de köptillfällen som skapades i och med höstens nedgång är betydligt färre. Vi har dock varit aktiva i sekundärmarknaden och sett över vår exponering mot segment som nu snarare upplevs som dyra relativt marknaden.

Framtiden

Den starka utvecklingen i kombination med diverse kvarstående geopolitiska risker gör att vi ämnar ta en mer balanserad position framåt. En något försiktigare och mer konservativ ansats framåt i kombination med inflöden gör att vi under vissa perioder (ex månadsskiftet februari och mars) får en missvisande hög kassa som i ett normaliserat fall kan antas vara 3–5%.  Fonden investerar i ett begränsat antal bolag som ger en hög underliggande avkastning och således är utvecklingen i dessa bolag också viktigast för avkastningen på längre sikt även om fonden på kort sikt inte är immun mot förändringar i marknadssentimentet.