Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Vid utgången av juni handlades svenska marknadsräntor i nivå med där de befann sig i slutet av maj. Globalt blev reaktionen på den amerikanska höjningen av styrräntan relativt begränsad och om något backade amerikanska marknadsräntor under månaden och tioårsräntan handlas nu en bit under 3-procentsnivån.

Den svenska tioåringen stängde juni på 0,49 procent samtidigt som Stibor steg något under månaden och stängde på -0,35 procent.

Det har inte skett några större förändringar i portföljen. Vi blev lösta på ett innehav vi haft i en av Nordeas bostadsobligationer och tog istället en ny position i en av Swedbanks numrerade säkerställda obligationer med förfall 2023. Obligationen har en emitterad volym om drygt 30 miljarder vilket borgar för en mycket god likviditet i instrumentet. Obligationen ger oss en ränta strax norr om en halv procent. Även om just denna obligation är lite längre ligger vi på lite drygt 3 i snittduration för portföljen.

Med relativt små ränterörelser för månaden som helhet blev det också en förhållandevis lugn månad för Carnegie Obligationsfond som gick ned med 0,02 procent under juni.

Carnegie Obligationsfond är en fond som är beroende av den svenska ränteutvecklingen. Vi håller en för mandatet förhållandevis kort ränteduration. Fondens portföljduration ska ligga i intervallet 3-10 år och vi investerar i stat, bostad, kommun och landstingsobligationer. Rådande ränteläge bör beaktas när det gäller den förväntade avkastningen för fonden där delar av segmentet för stat- och bostadsobligationer handlas till negativ yield till förfall.