Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Vi noterade relativt små rörelser för längre svenska marknadsräntor under oktober. Räntan för STIBOR fortsatte trenden från slutet av september och backade ned till -0,49 procent vid utgången av oktober.

Vi kan vänta oss en reversering av utvecklingen för STIBOR när årsskiftes-effekterna passerats och i år kan ju även Riksbankens agerande få en inverkan. Prognosen är nu att en första höjning kan genomföras i december i år alternativt i februari nästa år och vid mötet i slutet av oktober valde banken som väntat att lämna reporäntan oförändrad.

Carnegie Obligationsfond avslutade oktober i nivå med föregående månad., -0,04 %.

I portföljen så ökade vi i Swedbanks bostadsobligation med förfall 2023 vilken ger oss ca 0,75 procent per år till förfall. Detta är en av våra längre obligationer sett till portföljens exponering mot bostadsobligationer. På aggregerad nivå ligger fondens genomsnittliga löptid på dryga 3 år. I vår exponering mot svenska staten sålde vi av i en obligation med negativ yield till nästa års lösen och ökade istället i en som förfaller 2025 och som ger oss drygt 0,3 procent per år till förfall.

Carnegie Obligationsfond är beroende av den svenska ränteutvecklingen och även om vi håller en kort duration relativt mandatet är ränterisken ett naturligt inslag i fonden samtidigt som fonden har en nästintill obefintlig kreditrisk. I nuvarande lågräntemiljö bör investerare ha en relativt försiktig förväntningsbild avseende fondens avkastning.