Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Efter ett par månader präglade av kvartsrapporter kom så mars, som är en lugnare månad rapportmässigt och Carnegie Småbolagsfond backade 0,4 procent. Två statliga utredningar var av intresse, nämligen de om spel- respektive om fastighetssektorn.

För spelsektorn blev utfallet gott. En spelskatt om 18 procent och egentligen inga andra restriktioner föreslogs. Enkelt uttryckt kunde det ha varit mycket värre och vi gör bedömningen att det här är goda nyheter för spelsektorn. Såväl Betsson, Kindred som Catena Media är attraktivt värderade och utredningen borde göra sektorn mer tilltalande ur ett investerarperspektiv. Vi ökade innehaven i Kindred och Betsson i mars. Aktierna reagerade positivt på utredningen och Kindred steg med 10 procent i mars.

Fastighetsutredningens utfall är inte lika positivt. Huvudpunkten i utredningen är att staten vill omöjliggöra så kallad paketering vid fastighetsaffärer. Idag är det snarare regel än undantag att fastigheter säljs i bolagsform, vilket medfört att fastighetsbolagen betalat en väldigt liten skatt på vinster vid fastighetsförsäljningar.

De bolag vi äger är inte särskilt transaktionsintensiva och drabbas därför inte så hårt om förslaget blir verklighet. Därtill tror vi att förslaget kan komma att modifieras innan det blir verklighet. Fastighetsaktierna har gått dåligt i år och är lågt värderade i ett historiskt perspektiv, mycket drivet av en oro för utredningen. Kanske kan vi nu fokusera på den starka hyresmarknaden i Stockholm som till stor del kompenserar för de negativa skatteeffekterna. Vi ökade innehaven i Fabege och AtriumLjungberg i mars vars aktier backade med 6 procent respektive 4 procent.

Den cykliska optimismen fortsatte i mars. För Concentric var positiva nyheter från amerikanska Caterpillar ett glatt besked. Caterpillar är Concentrics största kund. Concentric är ett mycket välskött bolag och har bibehållit sin lönsamhet trots att bolagets kunder länge har haft det tufft. Om nu bolagets kunder, som framför allt finns inom lastvagns- och anläggningssektorn, går mot ljusare tider tror vi att Concentrics omsättning och vinst påverkas positivt. Aktien steg med 10 procent i mars.

Det svenska inköpschefsindex för industrisektorn uppnådde en rekordnotering om 65,2 för mars. Mycket glädjande då svensk industriproduktion tidigare inte följt med den generella konjunkturförbättringen. Här bör Bufab, vars verksamhet går ut på att tillhandahålla så kallade c-parts, det vill säga skruvar och muttrar, nämnas. Bufab har haft en positiv utveckling på börsen men framstår fortfarande som attraktivt värderat. Bolaget har uppvisat en god försäljnings- och lönsamhetsutveckling kryddat med bolagsförvärv. Vi tror att den utvecklingen kommer att fortsätta. Aktien steg med 7 procent i mars.