Stäng

Under juni fortsatte det goda sentimentet för risktillgångar när majoriteten av globala marknader handlades starkt där bland annat ECB och FED låg bakom med mjukare toner om ekonomisk stimulans i Europa och potentiella räntesänkningar i USA. Maria Andersson och Niklas Edman, förvaltare av Carnegie High Yield Select, sammanfattar händelserna i juni.

Mot slutet av månaden kom meddelanden om en förbättrad relation mellan Donald Trump och Xi Jingping i samband med G20-mötet. Det goda risksentimentet har gjort att den nordiska emissionsmarknaden gått på högtryck ända in i det sista och de lokala marknaderna har utvecklats starkt.

Portföljen

Under årets första halvår har vi upplevt en våg av uppköp och har fått säga adjö till flera av namnen som varit med och byggt portföljen. Under slutet av juni annonserades att Seagull återlöser sin obligation i förtid till en premie om drygt 7%, och ansluter sig därmed till skaran obligationer som försvunnit. Flertalet obligationer som försvunnit kombinerat med inflöden har gjort att vi varit väldigt aktiva i primärmarknaden där namn som Stillfront, Benchmark Holdings och European Energy är nya i portföljen. Därtill har vi fortsatt göra justeringar i andrahandsmarknaden för att bibehålla exponering i takt med att fonden växer.

Carnegie High Yield Selects utveckling har under månaden varit hänförlig till en stark marknad där merparten av innehaven har utvecklats i linje med underliggande kupong samtidigt som något bolag stuckit ut på både upp- och nedsidan mot bakgrund av enskilda nyheter. Den emissionsvåg som rått har främst drivit tillgångspriserna i de svenska delarna av portföljen samt de globalt handlade namnen samtidigt som norska sektorer inte alls har sett samma emissionstryck.

Carnegie High Yield Select steg under månaden med 0,41 procent och är därmed upp 4,60 procent för året 2019.

Framtiden

Den starka utvecklingen under 2019 i kombination med ett antal geopolitiska risker gör att vi ämnar bibehålla en balanserad portfölj framåt. En något försiktigare och mer konservativ ansats i kombination med inflöden gör att vi under vissa perioder får en missvisande hög kassa som i ett normaliserat fall kan antas vara 3–5%.

Fonden investerar i ett begränsat antal bolag som ger en hög underliggande avkastning och således är utvecklingen i dessa bolag också viktigast för avkastningen på längre sikt även om fonden på kort sikt inte är immun mot förändringar i marknadssentimentet.