Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Den indiska marknaden utvecklades svagt i juni. Carnegie Indienfond sjönk i värde med 1,8 procent.

”Tre trender som talar för Asien”


Gunnar Påhlson, förvaltare Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.
Inspelningsdatum: 28 november 2018

 

Indien har några fördelar jämfört med övriga Asien. I dessa dagar av upptrappat handelskrig mellan USA och Kina kan vi konstatera att länderna i norra Asien, vars ekonomier till stor del drivs av export, drabbas hårdare av Donald Trumps retorik än vad Indien gör. Indiens export består främst av tjänster inom informationsteknologi, där efterfrågan ändå befinner sig i en global svacka, samt av outsourcing av läkemedelsproduktion till Indien, som drabbats av hårdare priskonkurrens i USA.

Tillväxten i Indiens ekonomi drivs till stor del av en stor och ung befolkning samt en växande medelklass med ökande disponibel inkomst. Statliga investeringar i infrastruktur är en annan viktig motor för tillväxten. Ingen av dessa drivkrafter påverkas nämnvärt av Trumps nyckfulla twitter utspel.

Nu är läget dessutom så att det är val i Indien nästa år. Modi vill gärna behålla makten fem år till. Det innebär att regeringen har satt på sig spenderbyxorna för att stötta ekonomin och se till att bönderna, (som är flest till antalet), får bättre betalt för sin spannmålsproduktion, och mer pengar i fickan att konsumera för. Sålunda var det ingen stor överraskning att det statligt garanterade minimipriset för spannmålsprodukter höjdes i veckan.

Man satsar också mer pengar på infrastruktur för att skapa arbetstillfällen. Företag som gynnas av detta är Hero Motocorp som säljer motorcyklar, med en hög marknadsandel på landsbygden. Även Hindustan Unilever som säljer konsumentvaror ser en stadigt ökande försäljning i år. Asian Paint som säljer husfärg borde också gynnas av ökad efterfrågan.

Nu till nackdelarna. Valfläsk och populistisk politik kostar. Regeringen riskerar att bryta tidigare mål om att minska budgetunderskottet till 3 procent av BNP. Inflationen stiger som ett resultat. Valutan försvagas till följd av större handelsunderskott när oljan blir dyrare. Fed höjer räntan och indiska centralbanken tvingas följa efter.