Stäng

Decemberkylan bet fortsatt tag om marknaderna och månaden kom att bli en av de sämsta för krediter sedan finanskrisen 2008. Globalt hade flera tillgångsslag en sämre utveckling kantad av politisk instabilitet, handelsprotektionism och minskad riskvilja.

De politiska utspelen mellan Kina och USA avtog något då Trump och Xi Jinping slöt vapenvila med ambitionen att hitta en lösning på handelssituationen. Mot slutet av månaden kom även nyheten att Italien och EU enats om en budget som dessutom tolererades av landets regering. Trots att de geopolitiska spänningarna lättade något fortsatte den globala omprisningen av risktillgångar på bred front där fortsatta huvudbry bland annat är avmattande konjunkturer och en alltmer sannolik hård Brexit.

Lokalt fortsatte utvecklingen att spegla den för globalt handlade krediter då den nordiska riskpremien mer eller mindre temporärt försvunnit. Emissionerna i fastighetssektorn under föregående månad fortsatte att sätta press på kreditmarginalerna samtidigt som globala sektorer som skuldköpsbolag och efterställt kapital handlades ner på bred front. Riksbanken levererade dock positiva nyheter i form av en första räntehöjning sedan 2011 där man nu höjt styrräntan till -0,25 procent. Även om vi fortsatt har rekordlågt ränteläge ger höjningen en högre löpande avkastning, vilket är extra välkommet för investment grade-krediter.

Under december fortsatte den svaga utvecklingen och Carnegie Corporate Bond sjönk med 0,37 procent till att summera året ned 0,48 procent. Vi har varit aktiva i främst sekundärmarknaden då bolagen i primärmarknaden antingen valt att använda annan finansiering eller skjuta potentiella transaktion till efter nyår. Under månaden har vi fortsatt göra mindre förändringar, däribland marginellt minskat vår exponering mot säkerställda svenska krediter till förmån för namn som norska Statnett. Vi har varit aktiva i namn som Danske Bank, Norsk Hydro, Volvo och Landshypotek.

En fortsatt stor osäkerhet gällande de globala utsikterna för risktillgångar kombinerat med en kraftig korrektion för krediter under året gör att vi fortsatt ämnar bibehålla en balanserad portfölj. Centralbanker som avslutar sina kvantitativa lättnadsprogram och successivt höjer räntan gör att vi lägger än mer vikt vid balansen mellan rörlig och fast ränta. Historiskt har avkastningen drivits av ett gynnsamt riskklimat och framgent förväntar vi oss en mer normaliserad avkastning baserad på kuponger.