Stäng

Riksbanken fortsatte stödköpen av statspapper under mars och generellt såg vi en stark månad för krediter som återhämtade sig efter den svaga inledningen på året. Exempelvis noterade vi markant tajtare kredit-spreadar bland svenska bostäder. Carnegie Likviditetsfond utvecklades positivt i mars.

För underliggande räntor var rörelsen mindre och ser vi till månaden som helhet så var Stibor upp något, med tre månaders på -0,44 medan räntan på tvååriga statsobligationer backade och avslutade mars på -0,64 procent.

Carnegie Likviditetsfond utvecklades relativt starkt och steg med 0,07 procent samtidigt som statskuldsväxlar backade 0,04 procent. Aktivitetsnivån i primärmarknaden ökade något under månaden och vi har även gjort en del förändringar i portföljen.

Vi har bland annat ökat exponeringen något mot Volvo samt mot svensk och isländsk banksektor. Bland företagskrediter har vi köpt Fortum Värme, en kredit vi äger sedan tidigare och ett bolag som ägs till lika delar av Fortum och Stockholm Stad.

Vi har avyttrat hela innehavet i Suomen Hypo, en finsk kreditaktör som specialiserar sig på utlåning för bostadsfinansiering. Krediten har varit relativt stabil och då bolaget nu är på väg att emittera renodlade bostadsobligationer valde vi att avyttra vår exponering mot deras traditionella krediter.

Flera av de nyemissioner som genomfördes under mars var antingen för långa eller precis på gränsen för att kunna kvala in i Likviditetsfondens portfölj. När det gäller Investment Grade-krediter med lägre rating tenderar vi att vara mer selektiva, särskilt om det är bolag som saknar officiell rating.

Lågräntemiljön består och spreadarna har gått ihop något den senaste månaden. Utifrån detta gäller det att ha en rimlig förväntningsbild avseende Likviditetsfondens avkastning. Med en balanserad portfölj med låg risk finns trots allt förutsättningar till en positiv avkastning för 2016.