Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

När nu sommarmånaderna ligger bakom oss kan vi konstatera marknadsförutsättningarna har varit smått besvärliga sett ur en svensk investerares perspektiv. Flertalet aktiemarknader har tappat i värde. Kanske inte i lokal valuta, men omräknat till svenska kronor.

Ett undantag är den norska marknaden som funnit stöd i ett stigande oljepris. Svensk ekonomi går på högvarv, och det har också presenterats inflationssiffror som ligger i nivå med Riksbankens mål. Det har främst resulterat i en stärkt krona. Krympande kreditmarginaler har medfört att svenska företagskrediter klarat sig bra.

De svagare marknaderna bidrog till att Carnegie Strategifond tappade 1,4 procent i augusti. Tyvärr saknade fonden några av de aktier som höll börserna under armarna som till exempel oljerelaterat i Oslo, Atlas Copco i Stockholm och Novo Nordisk i Köpenhamn. De två sistnämnda bolagen är förvisso utomordentliga, men värderingarna är utmanande varför vi avstått. Fondens uppgång sedan årsskiftet är ändå goda 4,6 procent, vilket är en fortsatt konkurrenskraftig avkastning i jämförelse med liknande fonder.

Ett av fondens innehav som inte rosat marknaden på senare tid är Dometic. Bolaget har också aviserat ett vd-byte. Bolagets tillväxtförutsättningar är dock goda, drivet av den demografiska utvecklingen, samtidigt som förväntningarna inte är högt ställda. En relativt hög marginal kombinerat med låg skuldsättning ger även stabilitet för att möta perioder med lägre tillväxt. Vi har därför passat på att öka innehavet. Köpet har finansierats med försäljning av innehavet i Autoliv.

Andelen obligationer har ökat något under månaden, främst genom köp av Heimstaden, Storebrand och det nya innehavet Lebara. Bolaget är en så kallad virtuell teleoperatör vilket innebär att man använder andra telebolags nät. Vidare ökade fonden innehavet i finansbolaget B2 Holding inför en potentiell omfinansiering och ett uttalat mål om officiell rating, kombinerat med stark utveckling i verksamheten.