Stäng

Mars bjöd på uppgångar i spåren av att många stora ekonomier planerar stimulerande åtgärder. Det skriver Carnegie Emerging Markets förvaltare Mona Stenmark i en månadskommentar.

Att råvarupriserna har stabiliserats har sin grund i att dollarn försvagats samt positiva signaler från Kina. Latinamerika korrelerar starkt med råvaror och är också den region som gått starkast i mars och Brasilien den börs som gått starkast hittills i år tack vare förhoppningar om ett nytt politiskt styre.

Även Asien hade en bra månad och alla börser slutade på plus. Det återstår att se hur länge det positiva sentimentet håller i sig. För att få en mer uthållig uppgång krävs att många länder kommer tillrätta med sina strukturproblem för att skapa vinster samt att vi kan se vinsttillväxt för bolagen.

Innehavet i kinesiska apoteksbolaget Universal Health har avvecklats. Efter en kollaps i aktiekursen i januari, då huvudägaren sålde en stor del av sitt innehav till ett underpris, drar vi nu slutsatsen att det saknas katalysator för kursuppgång i en nära framtid. Även ryska betaltjänstföretaget Qiwi har sålts på grund av osäkerheten kring utvecklingen i den ryska ekonomin.

Nya innehav under månaden är brasilianska Itau, colombianska Grupo Nutresa samt kinesiska COLI. Banken Itau, som tidigare funnits i fonden, kommer att gynnas genom en förhoppningsvis positiv utveckling i Brasilien. Under landets pågående kris har aktiekursen kommit ner till låga nivåer. Livsmedelsproducenten Grupo Nutresa är en ledande aktör i hela Latinamerika.

Aktiekursen har varit nedpressad genom osäkerheten kring Colombias ekonomi och detta har skapat ett bra köptillfälle. I Kina har stimulansåtgärder gynnat lägenhetssektorn och det lågt värderade fastighetsbolaget COLI är med sin ledande marknadsposition och goda finansiella ställning ett av de bolag som gynnas av utvecklingen.