Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Även under mars månad fortsatte vi att se inflöden till företagsobligationer på världens tillväxtmarknader vilket gav fortsatt stöd till marknaden. Även om aktivitetsnivån i primärmarknaden kommit igång ligger den emitterade volymen på en lägre nivå jämfört med fjolåret.

Detta kan rent tekniskt ses som gynnsam ur ett utbudsperspektiv. Sett till kreditspreadar var det relativt små rörelser under mars, men jämfört med årsskiftet är de dock drygt 50 punkter tightare. Vi noterade samtidigt lägre amerikanska marknadsräntor vilket gav stöd till USD-obligationer med fast ränt.

Däremot infann sig viss oro då den korta tremånaders-räntan i USA under månaden noterades till en högre nivå jämfört med amerikanska 10-åringen. En inverterad yield-kurva brukar vara en indikation om kommande recession. Bilden är dock inte entydig då tvåårsräntan fortfarande är lägre än tioårsräntan. Fortsättning följer. Carnegie Emerging Markets Corporate Bond gick upp med 0,58 procent under mars.

Under mars ökade vi vår exponering mot ryska diamantföretaget Alrosa där vi får förhållandevis bra betalt för en obligation med relativt kort tid kvar till förfall. Alrosa blev senare under månaden uppgraderad till Investment Grade av Fitch och kommunicerade även att de tittar på en ny femåriga obligation med delvisa återköp av utestående obligation med förfall 2020.

Två andra namn som vi ökade i under månaden var det mexikanska cementbolaget CEMEX samt B2 Holding som köper skuldportföljer, varav en stor del i Öst- och Centraleuropa. I den mer defensiva delen av portföljen var vi med i den större emission som telekomoperatören Telenor genomförde i mitten av månaden. Bolaget prioriterade volym och med sin stora asiatiska exponering ser vi krediten som en bra sett att balansera portföljen. Bolaget har kreditbetyget A från S&P och A3 från Moody’s och betalade Stibor +80 för en obligation med förfall 2024.