Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Svenska marknadsräntor avslutade oktober med endast små förändringar jämfört med föregående månad och från Riksbanken kom inga överraskningar i samband med det penningpolitiska mötet i slutet av månaden.

Signalen är fortsatt att en första höjning av reporäntan kan ske i december i år eller i februari 2019. Räntan för Stibor backade och avslutade oktober på -0,49 procent. Under månaden såg vi kreditmarginalerna gå isär något inom nordisk Investment Grade och Carnegie Likviditetsfond A handlades ned 0,18 procent jämfört med föregående månad.

Under oktober har vi förlängt oss i danska Jyske bank genom en obligation med förfall 2020. Vi har även tagit en ny position i svenska Skandiabanken. Både Jyske bank och Skandiabanken kan ses som exempel på senior bankexponering som ger oss lite bättre avkastning relativt de svenska storbankerna. Detsamma gäller Gjensidige Bank som vi tog in i portföljen i slutet av månaden. Den norska banken är på väg att gå samman med Nordea vilket gör att vi ser goda förutsättningar till en positiv utveckling för bolagets obligationer som alltjämt ger oss högre avkastning relativt de obligationer som är emitterade direkt av Nordea. Som egen emittent har Gjensidige Bank kreditbetyget A ifrån Standard & Poor’s.

I vår exponering mot stat, kommun och landsting köpte vi en obligation emitterad av Stockholms Läns Landsting som har AA+ rating från Standard & Poor’s. Bland traditionella företagsobligationer ökad vi något i skogsbolaget Holmen, hygien och mjukpappersbolaget Essity samt i Vacse som är inriktade på samhällsfastigheter och ägs av sju pensionsstiftelser. Vacses obligationer har tidigare saknat officiellt kreditbetyg vilket bidragit till att de trots ett stabilt fastighetsbestånd med offentliga hyresgäster, en förhållandevis låg skuldsättning samt stabila ägare, betalat oss bättre än motsvarande emittenter med officiell rating. I slutet av oktober fick bolaget kreditbetyget BBB+ från det nordiska kreditinstitutet Nordic Credit Rating.

Carnegie Likviditetsfond är en fond som passar den försiktige placeraren. Vi upprätthåller en god balans i portföljen med innehav som ger oss exponering mot stat och kommun samt bank- och bostadsobligationer. Därutöver ingår företagsobligationer emitterade av bolag med ett kreditbetyg motsvarande Investment Grade. Ränterisken hålls mycket låg genom att fonden till allra största delen investerar i obligationer med rörlig ränta.