Viktig information. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att stänga denna ruta accepterar du att cookies används. Läs mer
Stäng

Året avslutades med ett förmånligt återköp av Millicom samt tydliga tecken på en börsnotering av Volvo, skriver Carnegie Emerging Markets Corporate Bonds förvaltare Mikael Engvall.

Precis som väntat valde den amerikanska centralbanken att höja styrräntan med 25 punkter vid sitt möte i december. Årets enda höjning kommer ganska precis ett år efter det att Fed genomfört sin första höjning på närmare ett decennium. När vi gick in i 2016 var förväntningsbilden att de skulle genomföra väsentligt fler höjningar och nu återstår att se om de tre höjningar som Fed guidar för under 2017 verkligen blir av. Inför senaste mötet hade centralbanken guidat för två höjningar under nästa år och att de nu gav indikation om en snabbare räntehöjningscykel bidrog till att driva upp amerikanska långräntor ytterligare under december.

Ränteuppgången till trots såg vi som helhet en gynnsam utveckling för krediter på tillväxtmarknader och Carnegie Emerging Markets Corporate Bond kunde notera en uppgång om 0,23 procent under december.

Vi har inte gjort några större förändringar i vår portfölj under månaden. Vi nyttjade ett återköpserbjudande av våra USD-krediter i Millicom som utvecklats mycket starkt under året. Bolaget är aktivt i att se över sin utestående obligationsfinansiering och det är andra gången på kort tid som vi blir förmånligt lösta på vårt innehav i Millicom.

Vid månadsskiftet november/december tog vi exponering mot Volvo Cars i samband med deras emission av SEK-obligationer. Det kinesägda bolaget meddelade i mitten av december att tre svenska institutioner köpt preferensaktier i Volvo. Att AMF, Folksam och Första AP Fonden investerat 5 miljarder kronor i Volvo ser vi som positivt ur ett kreditperspektiv och en indikation om att en notering av bolaget kan komma att ske inom en inte alltför avlägsen framtid.

När vi nu går in i 2017 ser vi med spänning på hur den nya presidentadministrationen i USA kommer att agera och vilka effekter det kommer att få för världens tillväxtmarknader. Många tillväxtmarknadsländer genomför själva större strukturella förändringar och även där ska det bli intressant att följa utvecklingen.