Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Verkligt

värde

Tydliga mål för ökad hållbarhet

För att komma framåt i den hållbara utvecklingen måste politiken ge ramarna, och näringslivet måste leverera verktygen och åtgärderna. 2022 kom att bli ytterligare ett händelserikt år som utmanade världen på många sätt, vilket satte ökad press på såväl privatpersoner som politiker och företag att agera snabbare än någonsin.

därför sponsrar vi ÅRETS LEDARE

Carnegie Fonder sponsrar Årets Ledare, en utmärkelse som en gång per år delas ut till en bevisat framgångsrik ledare. ”Allt värdeskapande handlar om ledarskap, inte minst vad gäller klimatrelaterade utmaningar och den gröna omställningen. Därför sponsrar vi Årets ledare”, säger Carnegie Fonders vd Andreas Uller som tar plats i juryn för Årets ledare.

Värde som
påverkar Världen

Om du vill att dina investeringar ska skapa verkligt värde både för dig och för världen – då brinner vi för samma sak.

insikter

”Hållbar omställning ska ses på längre sikt än marknaden är van att tänka”

Tålamod att hålla fast vid sin strategi

”Emissioner i rätt segment har god efterfrågan”

Populära fonder

Carnegie

All Cap A

 • Svenska vinnare på omställning
 • Artikel 9 = högsta hållbarhetsnivå
 • Sveriges första Svanenmärkta fond
 • Förvaltas av vår hållbarhetschef Anna Strömberg

Nav kurs:
243,15 kr

+1,06%

Carnegie

Strategifond A

 • Vår mest populära fond för dig ”mitt i livet”
 • En blandfond för långsiktigt sparande
 • Investerar i hela Norden
 • Framgångsrikt förvaltad sedan 1988

Nav kurs:
1 925,53 kr

+0,51%

Carnegie

Sverigefond A

 • Vår allra mest populära fond
 • Sveriges bästa bolag
 • Beprövad filosofi sedan 1988
 • Förvaltas av vår CIO Simon Blecher

Nav kurs:
4 070,71 kr

+1,15%