Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

LÅNGSIKTIG hållbar KAPITALFÖRVAL­­­T­­NING

Bäst igen!

För fjärde året i rad tar Carnegie Fonder hem förstaplatsen i Kantar Prosperas undersökning Fund Distributors & Selectors. ”Ett kvitto på ett framgångsrikt samarbete där vi tillsammans med våra partners skapar verkligt värde för spararna”, säger Peter Gullmert, chef för försäljning och affärsutveckling på Carnegie Fonder.

ESG Academy

En crash course i esg

Genom ESG Academy strävar vi efter att utbilda inom olika områden, begrepp och strategier relaterade till ESG för att öka både kunskapen och intresset för dessa frågor hos våra kunder och partners. Genom att förstå koncepten bakom hållbara investeringar blir investerare mer medvetna om sina egna val och deras potentiella påverkan.

Anna Strömberg, förvaltare och hållbarhetsansvarig på Carnegie Fonder, leder serien och har även bjudit in kollegor från förvaltningen för att ge olika perspektiv och insikter på området.

Tydliga mål för ökad hållbarhet

För att komma framåt i den hållbara utvecklingen måste politiken ge ramarna, och näringslivet måste leverera verktygen och åtgärderna. 2022 kom att bli ytterligare ett händelserikt år som utmanade världen på många sätt, vilket satte ökad press på såväl privatpersoner som politiker och företag att agera snabbare än någonsin.

därför sponsrar vi ÅRETS LEDARE

Carnegie Fonder sponsrar Årets Ledare, en utmärkelse som en gång per år delas ut till en bevisat framgångsrik ledare. ”Allt värdeskapande handlar om ledarskap, inte minst vad gäller klimatrelaterade utmaningar och den gröna omställningen. Därför sponsrar vi Årets ledare”, säger Carnegie Fonders vd Andreas Uller som tar plats i juryn för Årets ledare.

engagerat ägande

Om du vill att dina investeringar ska skapa verkligt värde både för dig och för världen – då brinner vi för samma sak.

insikter

Fyra frågor får svar av Carnegie All Caps Anna Strömberg

Läge för fastigheter?

Engagerad ägare och en nål i ögat på bolag som är ”fat and happy”

Populära fonder

Carnegie

All Cap A

 • Svenska vinnare på omställning
 • Artikel 9 = högsta hållbarhetsnivå
 • Sveriges första Svanenmärkta fond
 • Förvaltas av vår hållbarhetschef Anna Strömberg

Nav kurs:
252,57 kr

+0,29%

Carnegie

Strategifond A

 • Vår mest populära fond för dig ”mitt i livet”
 • En blandfond för långsiktigt sparande
 • Investerar i hela Norden
 • Framgångsrikt förvaltad sedan 1988

Nav kurs:
1 977,58 kr

+0,28%

Carnegie

Sverigefond A

 • Vår allra mest populära fond
 • Sveriges bästa bolag
 • Beprövad filosofi sedan 1988
 • Förvaltas av vår CIO Simon Blecher

Nav kurs:
4 207,12 kr

+0,20%