Stäng
Språk
Meny

Fondbloggen: Juli 2018

Filtrera på

Fond
Formpipe i toppform
Carnegie Micro Cap

Formpipe i toppform

Månaden präglades i stor utsträckning av det tilltagande handelskriget. Bolagen i fonden är inte nämnvärt påverkade av handelstullarna men man får anta att riskaptiten minskat, vilket påverkar de minsta bolagen...

Viktor Henriksson 6 juli 2018
Lovande strukturaffär i bemanningsbranschen
Carnegie Småbolagsfond

Lovande strukturaffär i bemanningsbranschen

Månaden präglades i stor utsträckning av det tilltagande handelskriget. Bolagen i fonden är inte nämnvärt påverkade av handelstullarna men man får anta att riskaptiten minskat, vilket påverkar de mindre aktierna...

Viktor Henriksson 6 juli 2018
Valfläskets för- och nackdelar
Carnegie Indienfond

Valfläskets för- och nackdelar

Den indiska marknaden utvecklades svagt i juni. Carnegie Indienfond sjönk i värde med 1,8 procent. ”Tre trender som talar för Asien” Gunnar Påhlson, förvaltare Carnegie Asia och Carnegie Indienfond. Inspelningsdatum:...

Gunnar Påhlson 5 juli 2018
Stabila nordiska krediter trots globala oroligheter
Carnegie High Yield Select

Stabila nordiska krediter trots globala oroligheter

Under juni har volatiliteten återigen gjort sig påmind då eskaleringar i ett globalt handelskrig fått riskaptiten att sjunka och kreditmarginaler i framförallt Europa att gå isär. Den relativt kraftiga priskorrektionen...

Niklas Edman 5 juli 2018
Trump skapar oro för europeiska krediter
Carnegie Corporate Bond

Trump skapar oro för europeiska krediter

Efter maj som överlag präglades av högtryck på marknaderna har vi nu gått in i en svalare period där sommar och semester påverkar både primär- och sekundärmarknaden, dock inte utan...

Niklas Edman 5 juli 2018
Oj, oj, olja…
Carnegie Total

Oj, oj, olja…

”My formula for success is rise early, work late, and strike oil. ” – John Paul Getty, amerikansk oljemagnat och konstsamlare. Oljepriset har på kort tid gått från 50 till...

Magnus Gustafsson 5 juli 2018
Det var en gång ett unikt företag som hette H&M
Carnegie Sverigefond

Det var en gång ett unikt företag som hette H&M

”Vi letar alltså röda flaggor. Sjunkande skepp, överbelånade bolag, ohederliga ledningar”, säger en fondförvaltare. ”Ok, men vilka aktier vill ni köpa?”, frågar kunden. ”Nej, det är de aktierna vi vill...

Simon Blecher 5 juli 2018
En perfekt storm
Carnegie Asia

En perfekt storm

De asiatiska marknaderna utvecklades svagt i juni. Carnegie Asia sjönk i värde med 5,1%. Utsikterna för de asiatiska marknaderna riskerar att försämras på kort sikt. Det blåser upp till en...

Gunnar Påhlson 4 juli 2018
Bäva månde pensionsspararna
Carnegie Strategifond

Bäva månde pensionsspararna

”Momentum” har varit en lyckad investeringsstrategi i år och i synnerhet under maj och juni. Det innebär att värdepapper som redan utvecklats bra fortsätter uppåt utan hänsyn till värderingen. Så...

John Strömgren 4 juli 2018
Attraktiv värdering när reformer ser dagens ljus

Attraktiv värdering när reformer ser dagens ljus

De flesta aktiemarknader i Afrika avslutade juni marginellt ner räknat i lokal valuta men den svagare svenska kronan gjorde att de flesta marknader ändå steg aningens. Det stora undantaget var...

Karin Fries 3 juli 2018
Ut med Nordea, in med Swedbank

Ut med Nordea, in med Swedbank

Vid utgången av juni handlades svenska marknadsräntor i nivå med där de befann sig i slutet av maj. Globalt blev reaktionen på den amerikanska höjningen av styrräntan relativt begränsad och...

Mikael Engvall 2 juli 2018
Grönt och skönt med orejtade Vacse
Carnegie Likviditetsfond

Grönt och skönt med orejtade Vacse

Efter att vi haft vissa svängningar i svenska räntor under månadens gång avslutades juni på ungefär samma nivå som vid utgången av maj. Spreadar för Investment Grade-krediter gick isär något...

Mikael Engvall 2 juli 2018
Fed vill minska spänningsmomentet

Fed vill minska spänningsmomentet

Kreditmarginalerna på tillväxtmarknaderna fortsatte att gå isär något under juni samtidigt som vi såg relativt små rörelser i amerikanska marknadsräntor. Som väntat höjde den amerikanska centralbanken styrräntan med 0,25 procentenheter...

Mikael Engvall 2 juli 2018
Höjd pensionsålder stärker Ryssland
Carnegie Rysslandsfond

Höjd pensionsålder stärker Ryssland

Det av USA startade handelskriget har skapat oro på världens marknader under hela månaden. Stödd av ett starkt oljepris har dock den ryska marknaden klarat sig ganska bra. I juni...

Fredrik Colliander 2 juli 2018