Stäng
Språk
Meny

Fondbloggen: Januari 2019

Filtrera på

Fond
”För oss långsiktiga är börsnedgången positiv”
Carnegie Global

”För oss långsiktiga är börsnedgången positiv”

”Den stökiga börsen har inte haft någon som helst påverkan på hur jag ser på våra portföljbolag.” Det säger Carnegie Globals förvaltare Mikael Tarnawski-Berlin, som ser fyndmöjligheter i börsnedgångens spår....

Erik Amcoff 28 januari 2019
Bästa fondandelsägare,

Bästa fondandelsägare,

2018 kom att bli ett utmanande år för flertalet placerare. Det är svårt att hitta något tillgångsslag som gav hygglig avkastning. Titta bara på aktiemarknaden, statsobligationer, råvaror eller bostadspriserna. För...

Hans Hedström 9 januari 2019
Mjuklandning eller tvärnit?
Carnegie Total

Mjuklandning eller tvärnit?

“In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield.” – Warren Buffett   Analytikerna fortsätter att sänka sina vinstprognoser i linje med att förväntningarna på konjunkturen...

Magnus Gustafsson 8 januari 2019
Rekordlåg inflation öppnar för indisk räntesänkning
Carnegie Indienfond

Rekordlåg inflation öppnar för indisk räntesänkning

Den indiska marknaden stabiliserades i december. Carnegie Indienfond föll i värde med 3,3 procent, mest för att den indiska valutan föll i värde med 2,5 procent mot kronan. I lokal...

Gunnar Påhlson 7 januari 2019
Fokuserat Rejlers lockar än
Carnegie Micro Cap

Fokuserat Rejlers lockar än

December blev en svag börsmånad med rejäla nedgångar. Flera av fondens innehav klarade sig bättre än börsen. Fonden backade 3,6 procent i december samtidigt som småbolagsindex backade med 5,6 procent....

Viktor Henriksson 7 januari 2019
Därför ökar vi i Scandi Standard
Carnegie Småbolagsfond

Därför ökar vi i Scandi Standard

December blev en svag börsmånad med rejäla nedgångar. Flera av fondens defensiva innehav stod emot bra, men vi hade samtidigt ett innehav som utvecklades mycket svagt. Fonden backade 5,7 procent...

Viktor Henriksson 7 januari 2019
Trumps nyckfullhet stör marknaden
Carnegie Asia

Trumps nyckfullhet stör marknaden

De asiatiska marknaderna korrigerade återigen i december. Carnegie Asia sjönk i värde med 3,9 procent. Månaden präglades av nervös och mycket volatil utveckling. Riskaptitet avtog och marknaden bevakade turerna mellan...

Gunnar Påhlson 7 januari 2019
Stökig avslutning på året
Carnegie Global

Stökig avslutning på året

Under december backade fonden 11 procent och har därmed minskat 3,2 procent under 2018. Valutaeffekter påverkade avkastningen med -2,7 procent i december. Periodens bästa innehav var Moody’s och det sämsta...

Mikael Tarnawski-Berlin 7 januari 2019
Välkomna nyheter för IG-krediter
Carnegie Corporate Bond

Välkomna nyheter för IG-krediter

Decemberkylan bet fortsatt tag om marknaderna och månaden kom att bli en av de sämsta för krediter sedan finanskrisen 2008. Globalt hade flera tillgångsslag en sämre utveckling kantad av politisk...

Niklas Edman 7 januari 2019
Stökig månad, men stabilare i Norden
Carnegie High Yield Select

Stökig månad, men stabilare i Norden

December fortsatte i samma ruggiga ton som november då den breda globala omprisningen av krediter smittade av sig till de nordiska marknaderna. Månaden var en av de svagaste för globala...

Niklas Edman 7 januari 2019
Större andel aktier i Strategifonden
Carnegie Strategifond

Större andel aktier i Strategifonden

Ovanligt svag utveckling på såväl aktie- som kreditmarknaderna i december gjorde att förhoppningarna på en positiv årsavkastning för fonden grusades. Avkastningen i december uppgick till -2,85 procent, vilket gjorde att...

John Strömgren 7 januari 2019
Carnegie Global – Blicka bortom gränsen
Carnegie Global

Carnegie Global – Blicka bortom gränsen

Carnegie Global är en aktivt förvaltad aktiefond för dig som vill spara långsiktigt i några av världens bästa värdebolag. Målet med Carnegie Global är att den ska fungera som bas...

admin 7 januari 2019
Carnegie Afrikafond avvecklas

Carnegie Afrikafond avvecklas

Carnegie Fonders styrelse har beslutat att avveckla Carnegie Afrikafond. Avvecklingen sker genom att Carnegie Afrikafond fusioneras med Carnegie Global den 28 mars 2019. Du som är andelsägare i Carnegie Afrikafond...

Erik Amcoff 4 januari 2019
Starka balansräkningar

Starka balansräkningar

December blev en positiv månad för krediter på världens tillväxtmarknader. Amerikanska räntor föll tillbaka under större delen av månaden samtidigt som vi såg förhållandevis stabila kreditmarginaler. Den amerikanska centralbanken höjde...

Mikael Engvall 3 januari 2019