Stäng
Språk
Meny

2020 – En berg- och dalbana

2020 är äntligen slut och det har på många sätt varit en berg- och dalbana. Utvecklingen var väldigt dramatisk under våren och vi fick genomlida ett stort fall på aktiemarknaden. Osäkerheten var väldigt stor under denna period och när länder stängde ner i spåren av coronapandemin var det svårt att skapa sig en bild angående omfattningen och vilken påverkan det skulle få på realekonomin. Enorma stimulanser från regeringar och centralbanker var avgörande för återhämtningen på världens börser.

Efter ett mycket turbulent år blev utvecklingen på aktiemarknaden under december relativt lugn. En del positiva nyheter presenterades i form av underskrivna avtal under månaden.

Storbritannien och EU kom till slut överens och kunde därmed undvika en hård brexit. Dessutom, efter sex år av förhandlingar, kom EU och Kina överens om ett nytt investeringsavtal. Den amerikanska presidenten godkände efter påtryckningar ett stödpaket och även den statsbudget som partierna i kongressen förhandlat fram. Därmed undviks en delvis nedstängning av landet, och samtidigt blir 900 miljarder dollar till bland annat arbetslöshetsersättning, vaccindistribution samt bidrag till flygbolag tillgängliga. En klar lättnad för många amerikanska hushåll. Marknaden har återhämtat sig och gått starkt de senaste månaderna och har i och med det prisat in en hel del positiva nyheter i rådande aktiekurser.

För 2021 väntar sig ekonomerna enligt NFIB att USA:s reala BNP ökar med 3,8 procent och att bolagets vinster stiger med 9,5 procent. Det finns ett positivt tolkningsföreträde just nu i samband med att vaccineringarna mot corona har kommit igång och många förvaltare allokerar allt mer kapital till riskfyllda tillgångar. Massiva stimulanser fortsätter att ge stöd åt aktiemarknaden. Flera av de finanspolitiska stimulanspaketen t ex EU:s återhämtningsfond kommer att rullas ut under 2021. Svag dollar talar för att tillväxtmarknader kommer att utvecklas starkt. Småbolagen har utvecklats betydlig bättre än de större bolagen på den svenska börsen, men skiftet är även tydligt på t ex den amerikanska aktiemarknaden. Om marknaden fortsätter att andas optimism och framtidstro, kan vi nog förvänta oss att småbolagen fortsätter ett utvecklas väl. Småbolagen har i regel högre volatilitet och tenderar att gå bättre än börsen som helhet i goda tider. De flesta av de stora analyshusen har en väldigt positiv syn på 2021. När samstämmigheten är stor brukar oväntade händelser få ett stort genomslag på aktiemarknaden. Risken för bakslag har definitivt ökat i takt med högt uppdrivna företagsvärderingar. Aktiemarknadens snabba återhämtning har överträffat många investerares förväntningar både när det gäller hastighet och magnitud. Första kvartalet kommer med all sannolikhet att präglas av hur pandemin utvecklas och hur vaccinationen fortlöper.

Carnegie Total

Carnegie Total hade en positiv månad och steg med 0,84 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Småbolagsfond bäst med en uppgång på 7 procent. Även Carnegie Rysslandsfond, OPM Listed Private Equity och Carnegie Spin-off utvecklades väl med en uppgång mellan 1,6 och 4 procent.

Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 0,9 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 0,6 respektive 0,2 procent.

 

Sverige

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin (PMI) steg till 64,9 i december från uppreviderade 59,8 i november. Det är klart över det historiska snittet och det högsta utfallet på över ett decennium. Indexet indikerar en utbredd konjunkturåterhämtning i svensk tillverkningsindustri. Samtliga delindex steg och till och med sysselsättningen uppvisade en uppgång. Inköpschefsindex har troligtvis nått sin toppnivå, historiskt så är det kring 65-nivån som vi ser en peak. Vi fick dock lite ljummare statistik från KI. Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin föll något i december till 95,6, jämfört med reviderade 97,2 föregående månad. Nedgången kan i huvudsak förklaras av att företagen blivit dystrare i sina nulägesomdömen.

Riksbanken går in i 2021 med ett program för stödköp av obligationer på upp till 700 miljarder kronor och en styrränta på noll procent. Minusränta har diskuterats i direktionen, men hittills har Riksbanken valt att avstå från det. Penningpolitiken bedrivs med sikte på inflationsmålet, som är angivet till 2 procent enligt KPIF-måttet. Inflationen har varit låg under en längre period och senaste mätningen uppmättes KPIF till 0,2 procent, som pendlat mellan minus 0,4 och plus 1,2 under året, enligt SCB.

Sweden Small Cap vs Large Cap (OMX TR & Carnegie Small Cap TR)

Europa

Europeiska centralbanken lämnade styrräntorna oförändrade under månaden. PEPP som är programmet för tillgångsköp och som lanserades för att mildra effekterna från pandemin, utökades med 500 miljarder euro till 1850 miljarder euro. Samtidigt förlängs stödprogrammet till mars 2022 och återinvesteringar av förfall kommer att fortsätta under hela 2023. Beskeden från ECB låg i linje med vad de tidigare kommunicerat till marknaden att de skulle genomföra.

PMI för den europeiska tillverkningsindustrin steg från 53,8 i november till 55,5 under december. Indexet befinner sig klart över 50-nivån och indikerar tillväxt i ekonomin. Inköpschefsindex för den tyska tillverkningsindustrin ökade från reviderade 57,8 till 58,6 i december. IFO-index som mäter klimatet inom näringslivet i Tyskland steg från 90,9 i november till 92,1 i december. Uppgången var oväntad då förväntningarna i marknaden låg på en nedgång till 90. Även om nedstängningen slår hårt mot vissa sektorer visar den tyska ekonomin överlag motståndskraft.

US US Small Cap vs Large Cap
(MSCI US Large Cap TR & MSCI US Small Cap TR)

USA

Den amerikanska centralbanken lämnade styrräntan oförändrad i intervallet 0-0,25 procent. Fed kommunicerade att de kommer fortsätta med stödköpen på minst 120 miljarder dollar per månad tills betydande framsteg uppmätts mot de fastställda målen.

Amerikansk Industri-PMI (Inköpschefsindex ISM) steg till 60,7 i december jämfört med 57,5 i november. Utfallet var klart bättre än marknadens förväntningar. Den amerikanska tioårsräntan har under de senaste månaderna återhämtat sig från sommarens bottennivå och ligger kring 1 procent. Inflationsförväntningarna (breakeven inflation rate) har stigit till strax över 2 procent. Avkastningskurvans lutning (skillnaden mellan 10yr & 2yr) har inte varit så här brant sedan slutet av 2017. Investerare förväntar sig att ekonomin återhämtar sig, samtidigt som inflationen är under kontroll och räntorna förblir på låga nivåer. Det är kanske inte så troligt i närtid, men frågan är vad som händer om inflationen skulle ta fart?

IFO – Business Climate Germany

Mer om fonden

Carnegie Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Många av världens aktiemarknader uppvisade en stark utveckling under månaden. Globalt index (MSCI world) steg med 8 procent och den amerikanska marknaden (S&P500) med 9 procent. Nedstängningar och nolltolerans mot...

Magnus Gustafsson 9 augusti 2022
Total ökar i Carnegie Global Quality Companies
Carnegie Total

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies

Aktiemarknaden uppvisar kraftiga rörelser och mycket talar för att volatiliteten även framåt är hög. Maj blev en händelserik månad där den amerikanska aktiemarknaden var ner 5,5 procent som mest, men...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022
Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet
Carnegie Total

Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet

Rapportperioden går mot sitt slut och många av bolagen som rapporterat har lyckats överträffa analytikernas förväntningar, vilket resulterat i höjda vinstestimat för innevarande år. April blev trots relativt starka kvartalsrapporter...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022