Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Investment Grade

2023 får en rivstart

Marknaden tog fart efter nyår och vi har fått en stark inledning på året. I skrivande stund är vi mitt inne i rapportperioden och även om vi sett varierande resultat bland rapporterna så fortsätter sentimentet att vara positivt. Ett nedställ i räntorna tillsammans med kreditmarginaler som gått ihop i de allra flesta segment har bidragit till kreditmarknadens starka utveckling under januari. Intresset för fastigheter har selektivt börjat visa sig, även om det fortfarande är en sektor som förknippas med en hel del osäkerhet och handlas på relativt breda kreditmarginalnivåer.

Vi har ökat vår exponering i ett antal av de större namnen i fonden, bland annat norska returhanteringsbolaget Tomra, Nibe och Epiroc, som tillverkar gruv- och anläggningsutrustning. Dessa namn finns alla bland fondens topp tio innehav. Vi har även ökat exponeringen i industrikoncernen Lifco och Skånebanken. Ett nytt innehav är Specialfastigheter, ett statsägt bolag som äger och förvaltar säkerhetsfastigheter inom kriminalvård, domstolar och polisväsendet. De har långa hyreskontrakt med offentliga kunder vilket borgar för stabilitet i kassaflöden och låga vakanser. Med Stibor på högre nivåer genererar obligationen en yield på drygt tre och halv procent vilket vi tycker är attraktivt för en AA+ rating och den utgör en stabil pusselbit som passar fondens defensiva karaktär.

Det har varit relativt god aktivitet i primärmarknaden, framför allt i de högre ratingsegmenten. Vi ser framför oss att fler företag blir aktiva efter rapportperioden, framför allt mot bakgrund mot ett fortsatt positivt sentiment. Det finns naturligtvis viss risk för volatila marknader även framgent, men vi står konsekvent fast vid vår defensiva investeringsfilosofi med fokus på stabila bolag, hållbarhet, likviditet och diversifiering.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.