Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Investment Grade

2024 rivstartar

Årets första månad startade med hög aktivitet i den nordiska kreditmarknaden och vi såg flera emissioner nå marknaden. Sentimentet var positivt och det verkar finnas en god efterfrågan hos investerarna. En sektor som haft det tufft är fastighetssektorn, men vi såg flera fastighetsbolag komma ut på obligationsmarknaden i januari, vilket markerar en vändpunkt där fastighetsbolagen återigen ser obligationsmarknaden som ett alternativ för sin finansiering. De kunde emittera bra volymer till fördelaktiga nivåer vilket visar på och bidrar till minskad oro för behovet av refinansiering i sektorn framgent.

Som beskrivet i förra månadens kommentar så investerade fonden i Assa Abloy, som är en global ledare inom lås-, dörr- och säkerhetslösningar. I januari gjorde bolaget ytterligare en emission med samma löptid och vi valde att addera till vår existerande position. Vi deltog även i en emission där DNB Boligkreditt emitterade gröna bostadsobligationer där de gröna tillgångarna består av en portfölj med de mest energieffektiva byggnaderna. Obligationerna har en AAA rating och bidrar därmed till fondens mest defensiva segment. Volvo Treasury var snabba och emitterade en obligation med 3 års löptid redan den 3 januari där vi också deltog. I andrahandsmarknaden har vi ökat smått i bland annat industrikonsulten Afry och Catena. I övrigt har vi inte gjort några större förändringar i fonden under månaden.

Andra halvan av månaden blev lugnare än den första, men i skrivande stund ser vi att aktiviteten ökar igen och vi förväntar oss att se fler emissioner framgent. Riksbanken valde som förväntat att lämna räntan oförändrad vid årets första möte och marknadens förväntansbild på räntorna är att de sänks under första halvan av 2024.

Vi har successivt arbetat upp räntedurationen något även om vi fortfarande håller den förhållandevis låg på 0,5. Vi arbetar löpande med en låg ränteduration i fonden då vi vill begränsa ränterisken, men kan naturligtvis justera den något över tid.

Vi står konsekvent fast vid vår defensiva investeringsfilosofi med fokus på hållbara bolag med stabila affärsmodeller samt likviditet och diversifiering.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.