Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond, Hållbarhet

”21-PUNKTSLISTAN HAR BLIVIT BRANSCHSTANDARD”

I samband med lanseringen av vårt interna hållbarhetsverktyg THOR utvecklade våra ränteförvaltare och hållbarhetsanalytiker, tillsammans med en branschkollega, ett batteri med hållbarhetsfrågor som alla nordiska high yield bolag måste svara på – 21-punktslistan. Maria Andersson, förvaltare av Carnegie Corporate Bond, berättar mer om initiativet och hennes insikter kring hållbarhet för räntefonder.

Hur arbetar ni rent praktiskt med hållbarhet?

Vi ser på hållbarhet som vilken variabel som helst som ska vridas och vändas på för att kunna göra en helhetsbedömning av kreditrisken i ett bolag. Det svåra med att investera i high yield-bolag kan dock vara att informationen ibland är begränsad vilket innebär att vi behöver dels ställa rätt frågor till bolagen men också ställa krav på att informationsmaterialet som bolaget tillhandahåller faktiskt inkluderar dessa frågor. Det har vi också löst genom vårt breda initiativ, 21-punktlistan, där vi ställer krav på alla nordiska high yield bolag att svara på flera hållbarhetsrelaterade frågor för att vi ska kunna investera. Detta har nu blivit branschstandard vilket vi är väldigt glada för och underlättar så klart vårt arbete mycket när vi sedan ska göra hållbarhetsanalysen i vårt interna och väldigt omfattande analysverktyg THOR.

Hur arbetar ni med hållbarhetsteamet?

Hållbarhetsteamet är en väldigt viktig resurs som ständigt bidrar med nya perspektiv och håller oss förvaltare informerade om det senaste vilket inte är att underskatta då det hela tiden händer väldigt mycket inom området.

Vad är en hållbar investering i en räntefond?

För att vi ska definiera en investering som hållbar så skall ett bolags intäkter till en andel om lägst 25 procent bidra till något av FN:s hållbarhetsmål. På kreditsidan är det vanligt med gröna obligationer där pengarna öronmärks för hållbara ändamål, detta ser vi också som en hållbar investering även om vi föredrar bolag med en hållbar verksamhet som helhet. Även om vi gör samma analys av bolagen så har våra räntemandat olika krav på andel hållbara investeringar.

Vilka utmaningar kan ni stöta på kring temat hållbara investeringar?

Största utmaningen är dels att hitta information och sen bedöma om bolaget faktiskt är så framåtlutad som de verkar eller om det mest är färgglada bilder och stora ord. Därför gillar vi konkreta mål som vi sedan också kan följa upp. På temat hållbarhet och obligationer finns det så kallade hållbarhetslänkade obligationer som vi per definition inte ser som hållbara som standard utan här är det viktigt att faktiskt kunna bedöma bolagets satta mål, hur relevanta de är samt vilken utmaning de innebär för bolaget.

Maria Andersson, förvaltare Carnegie Corporate Bond