Stäng
Språk
Meny

Aktiemarknaden utvecklades svagt under månaden. Den svenska börsen mätt som OMX sjönk med 3,9 procent och den amerikanska börsen var ned 4,7 procent (S&P500). Nedgången är kanske inte så oväntad efter sju månaders uppgång. Magnus Gustafsson, förvaltare av Carnegie Total, sammanfattar månaden.

Det fjärde kvartalet får en något dämpad start. Något lägre tillväxt, högre inflation, påtaglig energibrist och utbudsstörningar. Dessutom har centralbankerna börjat signalera att de kommer att minska stimulanserna. I euroområdet sjönk industri-PMI från 61,4 till 58,6 i september.

Vi ser ett växande transport- och utbudsproblem som hämmar tillväxten och det driver även upp priserna. Inflationstakten i euroområdet har stigit från 3,0 procent i augusti till 3,4 procent i september. Energipriserna uppvisade en uppgång med 17,4 procent i årstakt och förklarar en stor del av uppgången. Vi ser en högre inflation även i den övriga ekonomin, där nästan hälften av de viktigaste komponenterna i korgen visar en inflation över 2 procent. Företagen kommer troligtvis försöka låta högre producentpriser slå igenom i högre konsumentpriser, vilket i kombination med högre löner gör att inflationen kan gå från det mer tillfälliga slaget till att bli mer varaktig.

Inköpschefsindex för den svenska industrin steg kraftigt i september. En oväntad uppgång eftersom uppgången går på tvärs mot fallet i övriga Europa. Indexet steg i september med 4,5 indexenheter till 64,6, och ligger därmed långt över gränsen vid 50 som anger tillväxt i ekonomin. Det var delindexen för produktion och orderingång som bidrog mest till uppgången. Men som vanligt så ska man vara försiktig att tolka enskilda månadssiffror.

Det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande och dess finansiella svårigheter är i fortsatt fokus. I skrivande stund har aktien handelsstoppats på Hongkongbörsen och det uppges att delar av bolaget kommer att säljas. Regleringarna fortsätter och nu senast har Kinas centralbank (PBOC) fastslagit att alla transaktioner i kryptotillgångar är olagliga. Utländska kryptobörser får inte längre erbjuda sina tjänster till landets medborgare i fastlands-Kina.

Federal Reserve kommunicerade under månaden att köpen av räntepapper kommer inom kort att börja trappas ned. De långa obligationsräntorna har under slutet av månaden börjat stiga, dock från väldigt låga nivåer. Tioårsräntan har gått från 1,3 till 1,5 procent.

Det är svårt att tro på fallande räntor från dagens låga nivåer. Eventuellt i ett scenario med kraftigt negativ tillväxt i ekonomin, skulle fortsatt negativa realräntor kunna fortgå. Det är dock mer troligt att räntorna är på väg upp. Den stora frågan är om de successivt kommer att stiga eller om vi får se en kraftfull uppgång, vilket i så fall kommer att skaka om finansmarknaden. Om de ”driftar” upp kommer det troligtvis inte påverka räntekänsliga tillgångar i någon större grad. En annan viktig aspekt i detta läge är om räntan stiger för att inflationen är på väg upp eller om det är en stark ekonomi som är den underliggande orsaken. En snabb ränteuppgång kommer att medföra stora omställningar på de finansiella marknaderna när investerare drar ner på risk och belåning.

Konjunkturen verkar mattas av något samtidigt som vinstförväntningarna fortsätter att stiga. Orostecken finns alltid och det finns naturligtvis en risk att ekonomin tappar momentum. Räntorna kommer troligtvis vara låga i det korta till medellånga perspektivet, även om stödköpen successivt fasas ut. Det är därmed ett fortsatt gynnsamt investeringsklimat. Det är med andra ord för tidigt att bli pessimistisk till aktier som tillgångsslag.

Mer om fonden

Carnegie Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies
Carnegie Total

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies

Aktiemarknaden uppvisar kraftiga rörelser och mycket talar för att volatiliteten även framåt är hög. Maj blev en händelserik månad där den amerikanska aktiemarknaden var ner 5,5 procent som mest, men...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022
Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet
Carnegie Total

Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet

Rapportperioden går mot sitt slut och många av bolagen som rapporterat har lyckats överträffa analytikernas förväntningar, vilket resulterat i höjda vinstestimat för innevarande år. April blev trots relativt starka kvartalsrapporter...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022
Är en recession oundviklig?
Carnegie Total

Är en recession oundviklig?

Aktiemarknaden har återhämtat sig senaste två veckorna. Den amerikanska aktiemarknaden har sedan mitten av mars stigit med cirka 9 procent, men för första kvartalet är indexet ner nästan 5 procent....

Magnus Gustafsson 4 april 2022