Stäng
Språk
Meny

”Hökarnas röster blir allt starkare”

December utvecklades väl och det blev ett julrally som avslutade detta fantastiska börsår. Den svenska börsen steg med 5,2 procent under månaden och har under året stigit med imponerande 39 procent (SIX RX). Globalt index steg med 22 procent under 2021 och den amerikanska aktiemarknaden (S&P500) uppvisade en uppgång på 28 procent för motsvarande period. Riskaptiten på börsen håller i sig trots omikron och ökade restriktioner.

Vi har sett breda uppgångar på Stockholmsbörsen ledda främst av industri- och teknikbolag. Den nya virusvarianten skapar en viss oro, och antalet smittade har ökat kraftigt, men troligtvis kommer det inte att ändra de ekonomiska utsikterna för nästa år i någon större grad. Naturligtvis kan nya virusvarianter överraska och det är en risk vi måste beakta, men som samtidigt är svår att kvantifiera.

Oljepriset steg med ca 15 procent under december, men det räckte inte för att lyfta den ryska aktiemarknaden som uppvisade en svag månad, -3 %(RTS). Även Hang Seng index utvecklades svagt, -0,3%, men det breda kinesiska indexet Shanghai CSI 300 uppvisade däremot en uppgång på +2,2% under perioden. Kopparpriset som ibland brukar ses som en global konjunkturindikator steg under månaden med +2,4% och är upp med ca 26% under året. Amerikanska industrins inköpschefsindex backade något i december. Markits PMI sjönk från 58,3 i november till 57,7 i december. Även i euroområdet uppvisar motsvarande inköpschefsindex för industrin en liten indexnedgång från 58,4 till 58,0 i december. Inköpschefsindex befinner sig trots nedgången långt över 50-nivån, som indikera tillväxt i ekonomin.

Hökarnas röster, de vill säga de som förespråkar en åtstramande politik inom Fed, blir allt starkare. Med allt högre inflationssiffror i ryggen har de drivit igenom ett snabbare tillbakadragande av stimulanser än vad som tidigare kommunicerats. Det skapar samtidigt handlingsrum för att kunna höja räntan i ett tidigare skede, troligtvis någon gång under sommaren, om inte något förändrar rådande scenario. Fed indikerar tre höjningar under 2022 (till 0,75-1% enligt den så kallade dot ploten. FOMC egna prognoser). Även ECB har uttryckt en oro kring stigande inflation, men är samtidigt tydliga med att en räntehöjning under 2022 är mycket osannolik. Riksbanken som vanligtvis inte vill agera före ECB och därmed riskera en kronförstärkning kommer troligtvis avvakta.

Riskaptiten är hög och konkursrisken är fortsatt mycket liten, vilket talar för att High Yield även framöver kommer att kunna utvecklas väl. Investerare rör sig allt längre ut på riskskalan och kreditspreadar är på historiskt låga nivåer. Vi noterar samtidigt att många bolag har fått förhöjda kreditbetyg och uppvisar allt starkare balansräkningar.

Vi förväntar oss lägre ekonomisk tillväxt under 2022, men fortfarande en relativt god sådan. Hur väl de finansiella marknaderna kommer att utveckla sig under året, är beroende av faktorer som inflationsutvecklingen, marginalpress, pandemin och komponentbrist. Mycket talar dock för ett positivt scenario, där optimismen består, men där marknadsvolatiliteten tidvis kommer att vara hög. Centralbankerna och dess agerande kommer naturligtvis ha stor betydelse för hur året kommer att utvecklas. De kommer att behöva kommunicera och agera på ett förtroendefullt sätt för att inte skapa onödig nervositet på de finansiella marknaderna och riskera att återhämtningen kommer av sig.

Mer om fonden

Carnegie Multi A

Carnegie Multi är en global blandfond som investerar i 40 procent aktiefonder, 30 procent räntefonder och 30 procent alternativa tillgångar. Fonden investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest framgångsrika aktie-...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Största höjningen sedan 1994
Carnegie Multi

Största höjningen sedan 1994

Osäkerheten på aktiemarknaderna fortgår och centralbanker världen över fortsätter att strama åt penningpolitiken för att få ner inflationen. Juni blev en dyster månad och de flesta av världens börser uppvisade...

Magnus Gustafsson 6 juli 2022
Fortsatt volatilitet framåt
Carnegie Multi

Fortsatt volatilitet framåt

Aktiemarknaden uppvisar kraftiga rörelser och mycket talar för att volatiliteten även framåt är hög. Maj blev en händelserik månad där den amerikanska aktiemarknaden var ner 5,5 procent som mest, men...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022
Stark återhämtning – men inte stängning på plus
Carnegie Multi

Stark återhämtning – men inte stängning på plus

Maj blev en volatil månad där oron för inflation och räntor stod i fokus. Den amerikanska aktiemarknaden var ner som mest 5,5% under maj men återhämtade nedgången under slutet av...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022