Stäng
Språk
Meny

Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken

Inflationssiffror haglar in på rekordnivåer fortsatt drivet av pandemin såväl som störningar i den globala ekonomin vilket har fått företrädesvis långa marknadsräntor att stiga kraftigt under inledningen av 2022. Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken som föregick ECB och höjde styrräntan med 25 punkter vilket nu innebär att vi lämnar nollräntemiljön bakom oss, åtminstone för denna gång.

När kortändan äntligen stiger ökar förräntningstakten i portföljen och får vi ett avkastningsbidrag från räntekomponenten utöver bidraget från kreditspreadarna. Referensräntan, 3-mån stibor, har bara under månaden stigit från 0,0 till i skrivande stund 0,49 vilket allt annat lika ger ett attraktivt bidrag framåt. Den globala uppgången i långa marknadsräntor har fått stor effekt på fastränteobligationer, mer specifikt europeiskt handlade namn och en del stora kapitalstrukturer. Överlag är rörelsen motiverad men i vissa segment upplever vi prisnedgången som oförtjänlig och fortsatt volatilitet kan spela oss i händerna när prissättningen harmoniseras.

Generellt har risksentimentet varit svagare under månaden vilket balanserats av materialbrist och specifika bolagsnyheter som bidragit positivt. ICE group återlöser sina obligationer när affären med Lyse godkänts och betalar en premie på 5%. Bayport har annonserat refinansiering och väntas återlösa till betydande premie jämfört med marknadskursen. Hoist Finance annonserade att man avyttrar sin svagt lönsamma icke-säkerställda del i UK. Affären är värd 4,5 miljarder, ger Hoist en vinst mot 140 miljoner och stärker bolagets kapitalisering/investeringsutrymme med närmare 5 miljarder. Man tillåts därmed fokusera på de mer lönsamma delarna av verksamheten vilket i kombination fortsatta effektiviseringsåtgärder gör det svårt att se anledning till varför bolagets efterställda skuld ska handla på 11% med 1-3 år kvar till call.

Kortsiktigt är den geopolitiska osäkerheten den största faktorn till prisrörelser och kan påverka både uppåt och nedåt men med rätt kreditanalys och långsiktighet ser vi förhoppningsfullt om att på sikt kunna ta tillfället i akt och utnyttja de attraktiva möjligheter som ges.

Mer om fonden

Fler artiklar

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”
Carnegie High Yield Select

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”

Den makroekonomiska bilden divergerar där återgången efter covid bidrar till konsumtion samtidigt som inflationssiffror får centralbankerna att strama åt i rekordfart. Hushållens samlade framtidsutsikter blir alltjämt svagare när man ser...

Daniel Gustafsson 5 juli 2022
Marknadsklimat med större osäkerhet
Carnegie High Yield Select

Marknadsklimat med större osäkerhet

Återgången till det normala efter pandemin fortsätter att främja tillväxt och bidra till konsumtion samtidigt som nya nedstängningar i Kina stör det globala handelsflödet och kriget i Ukraina gör att...

Daniel Gustafsson 3 juni 2022
Bolagens guidning kring kostnadsökningar och lagersituation viktiga indikatorer
Carnegie High Yield Select

Bolagens guidning kring kostnadsökningar och lagersituation viktiga indikatorer

Kriget i Ukraina fortsätter prägla globala marknader som återhämtat stora delar av det inledande fallet när tecken på de-eskalering och minskad risk för spridning lett till lättnadsrally för risktillgångar. De...

Daniel Gustafsson 5 april 2022