Stäng
Språk
Meny

Marknadsklimat med större osäkerhet

Återgången till det normala efter pandemin fortsätter att främja tillväxt och bidra till konsumtion samtidigt som nya nedstängningar i Kina stör det globala handelsflödet och kriget i Ukraina gör att utbudet av vissa varor pressas. Detta har gjort att inflationen skjuter i höjden med stigande räntor som följd vilket i förlängningen riskerar att slå mot hushållens framtidsutsikter när köpkraften minskar. Trots rekordmätningar i inflationen, som till viss del fortfarande drivs av element av övergående karaktär, finns vissa tecken på att ökningstakten håller på att mattas av. Detta kan innebära att centralbankerna får lite andrum när pressen på snabba och kraftiga höjningar avtar.

Volatiliteten i marknaden är fortsatt hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget vilket resulterar i en tämligen modest marknadsutvecklingen under månaden. Ränteoron som tidigare drivit framför allt europeiska marknaden och fastränteobligationer har kompletterats med stigande kreditspreadar på generell oro för utsikterna. Premien mot nordiska marknaden minskade initialt varefter även den nordiska marknaden fick viss negativ påverkan från sentimentet. Marknaden gör initialt ingen differentiering på kreditkvalité och attraktiva prisanomalier kan därför uppstå där exempelvis starka rapporter eller bolagsaffärer påverkar positivt. Zengun levererade en klart godkänd Q1 rapport samtidigt som man flaggar för utmaningar framåt som sätter press på marginalerna men att just samverkansmodellen fortsatt är effektiv för att skapa långsiktig avkastning. Som kvitto på detta meddelade bolaget att de återköpt ytterligare obligationer. SSG meddelade att de ingått avtal om försäljning och förväntar sig att återlösa obligationen i förtid redan under juni.

I ett marknadsklimat med större osäkerhet trycker vi än mer på kreditanalys och premierar bolag där vi förhoppningsvis ser en kredittrigger i närtid i förhoppning om att minimera den kortsiktiga volatiliteten. Marknadsräntorna tog en viss paus under månaden men vi ser positivt på att centralbankerna vidhåller sin strategi om att höja korträntor varvid förräntningstakten i portföljen ökar i motsvarande grad. Det som för ett halvår sedan stavades TINA har ersatts med TARA – there are reasonable alternatives – och när nu förräntningstakten stigit från ~7% till drygt 9% kan vi inte annat än hålla med.

Mer om fonden

Fler artiklar

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”
Carnegie High Yield Select

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”

Den makroekonomiska bilden divergerar där återgången efter covid bidrar till konsumtion samtidigt som inflationssiffror får centralbankerna att strama åt i rekordfart. Hushållens samlade framtidsutsikter blir alltjämt svagare när man ser...

Daniel Gustafsson 5 juli 2022
Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken
Carnegie High Yield Select

Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken

Inflationssiffror haglar in på rekordnivåer fortsatt drivet av pandemin såväl som störningar i den globala ekonomin vilket har fått företrädesvis långa marknadsräntor att stiga kraftigt under inledningen av 2022. Månadens...

Daniel Gustafsson 5 maj 2022
Bolagens guidning kring kostnadsökningar och lagersituation viktiga indikatorer
Carnegie High Yield Select

Bolagens guidning kring kostnadsökningar och lagersituation viktiga indikatorer

Kriget i Ukraina fortsätter prägla globala marknader som återhämtat stora delar av det inledande fallet när tecken på de-eskalering och minskad risk för spridning lett till lättnadsrally för risktillgångar. De...

Daniel Gustafsson 5 april 2022