Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Multi, Carnegie Total

25 eller 50 punkter i april?

Februari blev en volatil månad, där börsen initialt steg för att sedan tappa fart och stänga svagt. Inflationssiffrorna överraskade på uppsidan och räntorna steg betydligt under månaden. Mycket talar för att det återstår fler räntehöjningar och marknaden indikerar nu att Federal Reserve kommer att höja räntan till 5,4 procent.

Kriget fortgår i Ukraina med ett stort mänskligt lidande och något slut går tyvärr inte att skönja. Om vi i stället blickar österut så uppvisar Kina en stadig återhämtning i ekonomin. Kinas president Xi Jinping har skrotat sin noll-covid-politik och ekonomin har åter tagit fart. Nationella Folkkongressen har kommunicerat ett 5 procentigt tillväxtmål för 2023, vilket ligger något lägre än vad marknaden hade förväntat sig. Detta ska åstadkommas utan nya stora stimulanspaket. Kinas ekonomi växte enbart med 3 procent förra året och årets mål är troligtvis lite konservativt. Både investeringar och konsumtion pekar tydligt uppåt. Landet saknar dock inte utmaningar – fastighetsmarknaden är fortfarande ett stort problem. Handelskriget med USA pressar exporten och relationen med väst är generellt ansträngd.

Enligt riksbankschefen Erik Thedéen kommer inkommande data avgöra storleken på nästa räntehöjning. Det kan bli en räntehöjning med 25 eller 50 punkter i april. Det som talar för en högre höjning är naturligtvis att inflationsutfallet i januari gick i fel riktning och inflationsutfallen i stora delar av Europa är på väldigt höga nivåer.

Svensk industri-PMI steg från 46,8 till 47 i februari. Vi ser allt fler tecken på att industrikonjunkturen håller på att bottna. Indexet befinner sig dock fortfarande under 50-nivån och indikerar därmed en fortsatt kontraktion i ekonomin. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin steg även för Kina, USA och globalt. Indexnivåerna är dock fortfarande låga och vilar på bräcklig grund.

Inflationen har toppat, men kommer troligtvis inte falla i den takt investerare förväntar sig, utan snarare pendla upp och ner i vågor under en längre tid. Kina visar styrka och den förväntade inbromsningen i USA verkar dröja. Recessionshotet verkar avblåst för tillfället, men det innebär att Federal Reserve får ett allt svårare jobb att bekämpa inflationen. Vinstförväntningarna har kommit ner och makroutfallet ger tvetydiga signaler. Vi befinner oss i ett geopolitiskt instabilt läge och mycket talar för en skakig börs med tvära kast under året.

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.