Stäng

3 attraktiva bolag i Micro Cap

Augustibörsen utvecklades negativt. Stockholmsbörsen backade med 1,2%, småbolagsindex var något mindre dåligt med en nedgång om 0,9%. Carnegie Micro Cap backade med 0,2% i augusti. Förvaltaren Viktor Henriksson berättar närmare om tre innehav i sin månadsrapport.

Bolagscase 1: Stillfront

Stillfront var Micro Caps bästa innehav i augusti med en uppgång om 23%. Strategispelutvecklaren har haft en händelserik sommar. Efter att ha genomfört ett tydligt värdeskapande förvärv av kanadensiska Kixeye och därefter en nyemission tidigare i sommar offentliggjordes i augusti ett mycket starkt delårsresultat för årets andra kvartal. Bolaget gör det mesta rätt.

En kombination av organisk tillväxt, god lönsamhetsutveckling, värdeskapande förvärv samt en finansiell kompetens ger en attraktiv helhet. Att sedan verksamheten är diversifierad och inte beroende av någon enstaka speltitel samt, som vi tror, att strategispel är mer stabila än många andra typer av spel. Ett strategispel spelas ofta under en lång tid. Det här framstår som en attraktiv anrättning, och kursen har också utvecklats mycket positivt i år. Även vinstutvecklingen har varit mycket god under året vilket gör att värderingen fortfarande är attraktiv. Vi tror på såväl en fortsatt god operationell utveckling som på fler värdeskapande förvärv.

Carnegie Micro Cap är en del av vårt Select-erbjudande.
Läs mer om det här!

Bolagscase 2: Scandi Standard

Vinstutvecklingen för kycklingbolaget Scandi Standard har varit godkänd men har ändå inte riktigt motsvarat våra förväntningar. Anledningen till vår långsiktighet är att efterfrågan på kyckling och Scandi Standards försäljningsutveckling hela tiden varit mycket god. Det är den viktigaste delen av vår analys, det är enklare för ett bolag att komma till rätta med lönsamheten så länge försäljningsutvecklingen är god. Vi tror att kycklingkonsumtionen kommer att fortsätta utvecklas positivt drivet av hälsa, miljö och prisvärdhet.

Scandi Standard med marknadsledande varumärken som Kronfågel har kapacitet att driva utvecklingen av lönsamma förädlade produkter. I årets andra kvartal såg vi en tydlig lönsamhetsförbättring, vilket resulterade i en rejäl vinsttillväxt. Med det sagt ser vi en fortsatt potential till lönsamhetsförbättring under resten av året. Givet den konjunkturokänsliga karaktären i kombination med en värdering som inte är utmanande är aktien, trots en kursuppgång om 20% i augusti är aktien fortfarande attraktivt värderad.

Bolagscase 3: Catena

Fastighetsbolaget Catena har varit ett av fondens bästa innehav under en längre tid, så även i augusti med en uppgång om 21%. De låga och fallande räntorna har inte undgått någon. Det är en attraktiv miljö för fastighetsbolag, där räntekostnaden oftast är den enskilt största kostnadsposten. I ett större perspektiv driver de låga räntorna upp priserna på fastigheter.

När de flesta räntor är negativa jagar institutionella investerare avkastning, vi blir därför inte förvånade om avkastningskraven på fastigheter kan bli lägre, och alltså priset på fastigheter stiga ytterligare. Catena är mycket skickliga på att hitta mark, exploatera och hyra ut. Det skapar stora värden. De underliggande trender som gynnat logistikfastigheter tror vi kommer att bestå. I början av september sålde storägaren CLS Holdings sitt innehav i Catena med rabatt vilket satte en viss press på aktien.

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 50 000 kronor. Kontakta någon av våra säljare för mer information om...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Framgångsrik börsintroduktionen av Thunderful Group
Carnegie Micro Cap

Framgångsrik börsintroduktionen av Thunderful Group

Stockholmsbörsen avslutade året med en uppgång om 1,3 procent i december, småbolagsindex utvecklades starkare med en uppgång om 5,1 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 14,3 procent. Fonden deltog i...

Viktor Henriksson 7 januari 2021
Därför ökar vi i EG7
Carnegie Micro Cap

Därför ökar vi i EG7

Stockholmsbörsen utvecklades mycket starkt med en uppgång om 11,4 procent i november, småbolagsindex utvecklades nästan lika starkt med en uppgång om 11,3 procent.  Carnegie Micro Cap ökade med 10,4 procent....

Viktor Henriksson 3 december 2020
”Bolaget är välskött med en god organisk tillväxt och lönsamhet i toppklass”
Carnegie Micro Cap

”Bolaget är välskött med en god organisk tillväxt och lönsamhet i toppklass”

Stockholmsbörsen backade med 5,9 procent i oktober, småbolagsindex var något svagare med en nedgång om 7,4 procent. Carnegie Micro Cap minskade med 4,0 procent. Efter en längre tids optimism tog...

Viktor Henriksson 5 november 2020