Stäng
Språk
Meny

4C Group nytt innehav

I maj deltog fonden i börsnoteringen av krishanteringsbolaget 4C Group. Bolaget tillhandahåller en mjukvara, Exonaut, som hjälper företag och organisationer att simulera och öva för olika former av kriser. Bolaget började med att hjälpa svenska försvaret med sina övningar, som ju innehåller en stor mängd olika utfall och scenarion.

Bolaget har ett antal olika försvarsmakter samt även Nato som kunder.

Snabbast växer dock den privata sektorn. För ett företag finns ju en närmast obegränsad mängd hot och problem att öva för. Kanske har Covid och krig i vår närhet ökat medvetenheten, för efterfrågan har ökat markant. Men för en företagsledning behöver det inte bara handla om en pandemi eller ett krig för att tillvaron skall vara problematisk. Det kan vara personal som slutar, sjukdomsfall i ledningen, konkurrenter som hittar på något, regleringar, miljöeffekter, listan kan göras lång. Och vilken ansvarsfull företagsledare tänker inte i de här banorna idag?

Vi tror på en god efterfrågan och hög tillväxt för 4C Group under överskådlig tid och lönsamheten är god. Givet det är värderingen synnerligen attraktiv.

Vi har under året successivt avyttrat vårt innehav i bostadsbolaget KlaraBo. Vi har en positiv inställning till bolaget och dess ledning men tyvärr har yttre faktorer sannerligen inte utvecklats i bolagets riktning under året. Byggkostnaderna har stigit kraftigt, räntorna har gått upp, och konsumentens köpkraft har inte utvecklats positivt i takt med att de flesta priser stigit. Det är faktorer som inte är till fördel för KlaraBos affärsmodell. Byggkostnaderna påverkar självklart kalkylen, och de går upp ganska mycket just nu. Räntorna påverkar bolaget, som ju har skulder, men de påverkar även värdet på de fastigheter bolaget bygger tror vi. Möjligheterna att ta ut högre hyror tror vi är begränsade, då bolaget verkar i orter som inte är de allra mest köpstarka. Bolaget är välskött och gissningsvis kommer byggkostnaderna framöver att normaliseras på en lägre nivå, men just nu är läget lite utmanande varför vi minskat vårt innehav.

Mer om fonden

Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar långsiktigt i mindre bolag som är välskötta, framtidssäkrade och har en stark marknadsposition. Bolagen är svenska och har ett marknadsvärde på upp till 10 miljarder kronor....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Carnegie Micro Cap säljer Catena
Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap säljer Catena

I juni avyttrade vi den sista delen av innehavet i Catena. Vi har ägt aktien sedan fonden startade och har bara gott att säga om bolaget. Trots en kursnedgång nu...

Viktor Henriksson 5 juli 2022
Kärninnehaven går starkt
Carnegie Micro Cap

Kärninnehaven går starkt

April karaktäriserades av att flertalet av våra största innehav rapporterade sitt första kvartal för 2022. Generellt presterade våra bolag väldigt bra, vilket gynnade Carnegie Micro Caps utveckling i april. Bäst...

Viktor Henriksson 3 maj 2022
Tillhör du världseliten?

Tillhör du världseliten?

Sverige är världsbäst på fondsparande. För ingenstans i världen är det så vanligt att privatpersoner väljer att investera i just fonder. Hela 76 procent av befolkningen (18–75 år) fondsparar*. Inkluderar...

Kristina Flintull 26 april 2022