Stäng
Språk
Meny

Fem steg: Så hittar du en bra förvaltare

Den självklara startpunkten för den som vill hitta en framgångsrik aktiv förvaltare är förstås att titta på den historiska avkastningen, där utvecklingen i vissa fall talar för sig själv. Men vad utmärker egentligen förvaltare som kan prestera?

Filosofen Platon reflekterade även över ekonomi. I dialogen Staten konstaterade han att specialisering, där var och en gör det som han eller hon är bra på, ger bättre och billigare varor.

Litteraturen ger olika förslag till den som vill göra sin fondanalys, men mycket påminner om de ”4P-kriterier” som fondjätten Vanguards grundare Jack Bogle lanserade 1984: people, philosophy, portfolio och performance. Här har vi lagt till ett femte P, som står för process.

1 People.

Är förvaltaren erfaren? Finns talang och passion? För att bli en framgångsrik investerare krävs hårt arbete, men också ett brinnande intresse. Lika viktigt är att förvaltaren har tillräckligt med självförtroende och övertygelse för att kunna stå emot marknadens tryck och avstå från att köpa en het aktie bara för att ”alla andra” gör det. Likaså krävs en dos ödmjukhet, då man behöver kunna erkänna misstag för att dra lärdom av dem.

2 Philosophy.

Har fondbolaget en tydlig förvaltningsfilosofi, som alla förvaltare skriver under på? Vissa fondbolag erbjuder allt: aktiv och passiv förvaltning, aktiefonder och hedgefonder. Det finns dock studier som visar att en fond som förvaltas av ett fondbolag med en enda förvaltningsfilosofi genererar en bättre avkastning än en fond som förvaltas av fondbolag med ett bredare erbjudande, även om de två fonderna har samma inriktning.

Det handlar alltså inte bara om att förvaltaren ska vara hängiven sin filosofi, utan det är en stor fördel om hela fondbolaget är det. En enhetlig investeringsfilosofi tyder på specialisering, vilket i sin tur leder till att rätt kompetens attraheras vilket leder till ytterligare specialisering.

3 Process.

Har förvaltaren rätt förutsättningar för att verkställa sin filosofi? Finns stöd och administrativa resurser för att hantera flöden?

När det gäller aktiefonder har det exempelvis visat sig vara framgångsrikt att ha en enskild förvaltare som ansvarar för fonden. Förvisso bör hela organisationen vara vigd åt samma investeringsfilosofi, enligt resonemanget i punkt 2 ovan, men det ska för den sakens skull inte vara ett team som förvaltar fonden. Enskilda ansvariga förvaltare har ofta mer fokuserade fonder, vilket innebär att de (förhoppningsvis) enbart investerar i företag de har analyserat noggrant.

Koncentrerade fonder innebär också att varje innehav får större betydelse, vilket ger större möjlighet att slå index. Till exempel Carnegie Sverigefond har endast 24 innehav.

4 Portfolio.

Om du tittar på fondens historiska innehav, stämmer de överens med förvaltarens investeringsfilosofi? En seriös utvärdering konstaterar inte bara att en fond har gått bra – den tar också reda på varför den har gått bra, och kontrollerar att framgången faktiskt är en följd av den investeringsfilosofi förvaltaren säger sig anamma. En aktiv förvaltare investerar efter eget huvud, och bryr sig inte om hur ett visst index ser ut eller är konstruerat.

5 Performance.

Givet förvaltarens investeringsprocess, är den historiska avkastningen logisk? Det gäller att förvissa sig om att det som har skapat avkastning är faktorer som är uthålliga. Bygger historiken på tillfälliga branschfenomen och ett lyckosamt följande av kortlivade trender, eller är filosofin mer tidlös?

Vårt tänk: Carnegie Fonders investeringsfilosofi heter ”fokuserad värdeförvaltning˝. Fokuserad innebär att fonderna är koncentrerade till ett fåtal värdepapper. Värdeförvaltning innebär att vi föredrar stabil verksamhet, hållbara affärsmodeller, starka finanser, fin historik och hög direktavkastning. Värdebolag, helt enkelt.

Läs mer: Indexmyten – därför slår aktiv förvaltning passiv förvaltning.

Fler artiklar

”Varför sälja? Var ska man köpa i stället?”

”Varför sälja? Var ska man köpa i stället?”

Halvårsrapporterna har överlag varit starka, och mycket talar för fler uppköp på börsen. Men håll koll på inflationen, råvarupriserna och Kina, varnar Mattias Sjödin som förvaltar Carnegie Sverigefond tillsammans med...

Erik Amcoff 26 juli 2021
Blecher: Balansräkningen är full av pengar som kan användas till både förvärv och kommande utdelningar

Blecher: Balansräkningen är full av pengar som kan användas till både förvärv och kommande utdelningar

Vad har den extremt skicklige Johan Molin, ordförande i Sandvik, gemensamt med Industrivärden, Fredrik Lundberg och Carnegie Spin-Off? Samtliga har under våren ökat sitt innehav i Sandvik. Vi har förstås...

Simon Blecher 6 juli 2021
Nya namn: Storskogen och Svenska Handelsfastigheter

Nya namn: Storskogen och Svenska Handelsfastigheter

Under maj månad droppade de sista kvartalsrapporterna in och vi kan konstatera att bolagen överlag har kommit med stabila rapporter med få negativa överraskningar. Det har varit kontinuerlig hög aktivitet...

Mona Stenmark 3 juni 2021