Stäng

7 risker att hålla koll på

Finansmarknaden är full av fantastiska möjligheter, och alla som sparar långsiktigt har goda möjligheter att få en god avkastning. Men det finns också risker. Vissa måste du ta, andra bör du undvika helt och hållet.

1. Prisrisk

Prisrisk är en del av priset för avkastning. På lång sikt ska värdet på bra bolag och bra fonder stiga, men på kort sikt kan priset sjunka. Det kan bero på en svag kvartalsrapport eller på att hela marknaden utsätts för en chock, till exempel corona.

Men så länge du inte säljer så har du inte förlorat något, det är bara priset som har gått ned – förhoppningsvis tillfälligt. Grafen nedan, lånad från Morningstar, visar hur företagsobligationer historiskt har drabbats av prisrisk.

Så agerar vi: Långsiktighet är a och o, inte minst när det gäller investeringar i aktier och aktiefonder. Vi investerar i välskötta och stabila bolag, som har goda förutsättningar att hantera tillfälliga chocker. Även företagsobligationer kan svänga kraftigt i pris, vilket har blivit tydligt under coronakrisen.

För att begränsa effekterna av prisrisken bör man vara inställd på att äga företagsobligationer till förfall, eller åtminstone ha en placeringshorisont som är i nivå med obligationernas löptid och/eller duration. Det är i alla fall så vi agerar i våra kreditfonder och blandfonder.

2. Politisk risk

Vårt samhälle är en symbios av näringsliv och stat. Näringslivet styrs av marknadsekonomi, som i sin tur regleras och kontrolleras av statens myndigheter och lagstiftning. Politiken kan vara kraftfull, med regleringar som stöper om företag och hela industrier. Ett klassiskt exempel är Standard Oil: 1911 beslutade USA:s högsta domstol att denna oljejätte, skapad av John D. Rockefeller, skulle brytas upp i inte mindre än 34 bolag.

Så agerar vi: Spelbolag, skolföretag och vårdföretag erbjuder stora möjligheter för aktieägare, men för också med sig en politisk risk. Deras öde ligger i stor utsträckning i politikernas händer, och vem vet vilken koalition som styr om något eller några år? Det är därför vi generellt sett undviker dessa branscher, bland andra.

3. Ränterisk

Hur känslig är företagsobligationens pris för förändringar i marknadsräntan? Ränterisk mäts genom ränteduration, som visar fondens värdeförändring vid en ränterörelse. En räntefond som har en ränteduration på 1,5 innebär att när räntan går ner 1 procent ökar fonden 1,5 procent i värde, allt annat lika. På samma sätt minskar fonden 1,5 procent i värde om räntan går upp 1 procent.

Så agerar vi: Carnegie Fonders ränteförvaltare begränsar ränterisken genom att ha kort ränteduration, framförallt i Likviditetsfonden, men även i Investment Grade, Corporate Bond och High Yield Select  är räntedurationen relativt kort. Det betyder att fonderna inte är utsatta för räntehöjningar på samma sätt.

Läs mer! I artikeln ”En snabbkurs i obligationskunskap” redogör förvaltaren Mona Stenmark för riskerna som är associerade med räntefonder.

4. Likviditetsrisk

Likviditetsrisk uppstår om dina tillgångar är svåra att sälja när du vill sälja. Vid stor oro, som när Lehman Brothers gick i konkurs eller som under coronakrisen, kommer det perioder när köparna ”försvinner” och du inte kan sälja det du vill bli av med, åtminstone inte till ett bra pris.

Så agerar vi: Man kan undvika de mest illikvida värdepapperen, men vid stora chocker hjälper inte alltid ens det. Och då handlar det åter igen om att försöka vara långsiktig. Självklart ska de som investerar i våra fonder kunna sälja när de vill, det är vår utgångspunkt, men i extrema situationer kan det trots allt vara klokt att försöka rida ut stormen.

5. Kreditrisk

Kreditrisk är risk som kommer med själva krediten, det vill säga det bolag som har gett ut obligationen. För att bedöma kreditrisken betygsätts emittenternas så kallade kreditvärdighet av kreditinstitut, till exempel Moody’s och Standard & Poor’s. Stater har hög kreditvärdighet och därmed låg kreditrisk medan företag ofta har en högre kreditrisk.

Så agerar vi: Grunden i all vår förvaltning är bolagsanalys. Våra förvaltare gör inte en enda investering utan att grundligt ha gått igenom bolagens finanser, historia, marknad och förutsättningar. Det gäller både aktier och företagsobligationer.

6. ESG-risk

Världen förändras – snabbt. ESG-relaterade megatrender sveper fram, med klimatförändringar, resursbrist, migration, regleringar och höjda förväntningar på aktsamhet, engagemang och jämställdhet, bland annat. Att det kan gå illa för företag som inte sköter sig är BP och Volkswagen beryktade exempel på.

Deras undermåliga säkerhetsarbete (BP/Deepwater Horizon) respektive medvetna fusk (VW/”Dieselgate”) blev enorma miljöskandaler – som också kostade aktieägarna enorma belopp. Grafen nedan visar Volkswagens aktieutveckling 2015.

Så agerar vi: För investerare handlar det om att hitta de företag som är långsiktiga i allt de gör. För vår del handlar det om att inte bara göra den traditionella finansiella analysen, utan om att också göra en hållbarhetsanalys. Samtliga företag vi investerar i analyseras med CF THOR, där vi ställer 100 hållbarhetsrelaterade kontrollfrågor. Förutom konkreta sakfrågor om utsläpp, avfallshantering och styrelsesammansättning försöker vi också skärskåda företagskulturen – är den sund?

7. Risk för permanent förlust av kapital

Den farligaste och viktigaste risken av alla. På engelska Risk of Permanent Impairment of Capital. En svensk översättning skulle kunna vara Risk för Permanent Förlust av Kapital, det vill säga att dina pengar går förlorade. Ett extremt exempel på permanent förlust av kapital är vad som hände med St Petersburgbörsen 1917 när ryska revolutionen var ett faktum och samtliga företag i landet nationaliserades. Börsnedgång: 100 procent.

Ett mer närliggande exempel är Ericsson- och Nokiaaktiernas utveckling sedan 1999 (se grafen nedan). Även om uppgången skulle vara 20 procent per år de kommande fem åren kan förlusten efter 25 år då summeras till ungefär 90 procent.

Så agerar vi: Analys, analys, analys. Det är framför allt den typen av risk – Risk för Permanent Förlust av Kapital – som vi på Carnegie Fonder försöker att undvika. Det är därför vi undviker att investera i branscher vi inte begriper och ratar bolag med hög skuldsättning eller som är för högt värderade, som Ericsson och Nokia runt millennieskiftet. Ericsson är ett på många sätt fantastiskt bolag, men 1999 var det för dyrt, minst sagt. Vi försöker köpa bra bolag till bra pris.

Läs mer! I artikeln ”Det är skillnad på risk och risk” gräver förvaltaren John Strömgren lite djupare i prisrisk och risk för permanent förlust av kapital.

 

Fler artiklar

Karantän och tester – så agerar Carnegie Fonder i coronakrisen

Karantän och tester – så agerar Carnegie Fonder i coronakrisen

Coronakrisen kräver innovation och anpassningsförmåga. Carnegie Fonder har vidtagit ett flertal åtgärder för att säkerställa verksamheten, skriver vd Hans Hedström. När det i februari stod klart att coronaviruset fått fäste...

Hans Hedström 27 maj 2020
Världens tio bästa börser

Världens tio bästa börser

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning – men den visar exakt vad du hade kunnat få om du börjat spara i tid. Var skulle man då ha investerat...

Erik Amcoff 30 april 2020
Fem av våra 15 hållbarhetschefer

Fem av våra 15 hållbarhetschefer

Aktiv förvaltning och långsiktighet har genomsyrat våra investeringar ända sedan starten 1988. Samma begrepp utgör också grunden för vårt hållbarhetsarbete. Så här arbetar vi: Stolta signatärer av FN Global Compact...

Erik Amcoff 27 april 2020