Stäng

”Stark marknad för it-konsulter”

Svenska ”microbolag” har goda framtidsutsikter, skriver förvaltaren Viktor Henriksson om fonden Carnegie Micro Cap som startade i februari 2017.

Viktor HenrikssonUnder året har större nettoköp ägt rum i KnowIt, Addnode, New Wave, AQ Group och Plazer.

Vi investerade i KnowIt då vi trodde på en god utveckling för såväl bolagets försäljning som lönsamhet. I ljuset av detta var vår bedömning att aktien var attraktivt värderad. Marknaden för it-konsulttjänster är stark och vi gör bedömningen att den kommer att fortsätta vara så under överskådlig framtid.

Efterfrågan är till stor del strukturell då stora delar av samhället har betydande digitaliseringsbehov. Bolaget har ett starkt varumärke i rekryteringsmarknaden vilket är viktigt då tillgången av ny personal är en kritisk faktor för fortsatt tillväxt.

Investeringen i Addnode gjordes då vår bedömning är att bolaget är en intressant blandning av mjukvaru- och konsultbolag. Bolaget har en stark entreprenöriell företagskultur och växer såväl organiskt som genom förvärv. Kunderna har en god spridning mellan industri, bygg och offentlig sektor. Värderingen av bolaget är attraktiv.

Vi tog in New Wave som ett innehav i fonden. Bolaget är i mångt och mycket synonymt med grundaren och huvudägaren Torsten Jansson. Bolaget har en stor del av sin lönsamhet i segmentet profilkläder som bedöms utvecklas positivt i närtid. Ett hårt arbete har lagts ned på Orrefors och Kosta Boda med imponerande resultat, idag är lönsamheten i segmentet god vilket historiskt inte alltid varit fallet. Vi ser en god potential i sportvarumärket Craft. Aktien är lågt värderad.

AQ Group är en kontraktstillverkare, något som ofta uppfattas som en industri med hård konkurrens och skral lönsamhet. AQ Group har dock en lång historia av god lönsamhet och växer därtill såväl organiskt som genom förvärv. Bolaget har en kompetent ledning som positionerat bolaget snarare som samarbetspartner till sina kunder än en ren kontraktstillverkare, vilket vi tror är en viktig förklaring till den goda lönsamheten.

Vi investerade i det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Platzer då vi gjorde bedömningen att aktien var lågt värderad, att bolaget har en skicklig ledning och att marknaden för kommersiella lokaler i Göteborg har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt. Näringslivet i regionen åtnjuter för närvarande en god efterfrågesituation, vilket påverkar efterfrågan på lokaler i positiv riktning.

Den svenska konjunkturen är stark vilket är bra för microbolagen som har en stor del av sin försäljning i Sverige. Vi ser även att den europeiska konjunkturen utvecklas väl. I Sverige utgör bostadsmarknaden en riskfaktor men vårt huvudscenario är att Sveriges ekonomi klarar en nedgång i bostadspriserna om den inte blir för kraftig och utdragen. Tillgångsslaget svenska microbolag har goda framtidsutsikter och vi gör bedömningen att våra innehav är attraktivt värderade.

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan kompletterande insättningar om minst 20...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Många rapporter slog förväntningarna med råge
Carnegie Micro Cap

Många rapporter slog förväntningarna med råge

Stockholmsbörsen steg med 3,4 procent i juli, småbolagsindex steg med 7,6 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 9,7 procent. Som vanligt präglades juli månad av börsbolagens halvårsrapporter. Generellt slog rapporterna...

Viktor Henriksson 6 augusti 2020
Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap
Carnegie Micro Cap

Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för fonden Carnegie Micro Cap. Ändringarna berör främst villkoren för handel och görs i syfte att göra fonden tillgänglig för...

Viktor Henriksson 10 juli 2020
Attraktiva värderingar i fokus
Carnegie Micro Cap

Attraktiva värderingar i fokus

Stockholmsbörsen steg med 2,4 procent i juni, småbolagsindex steg också med 2,4 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 7,6 procent. Månaden karaktäriserades av statistik som var överraskande stark och indikerade...

Viktor Henriksson 3 juli 2020