Stäng

Acando växer både organiskt och med köp

Carnegie Micro Cap steg med 5,6 procent i maj. Månaden präglades till stor del av kvartalsrapporter. Fondens innehav hade överlag ett starkt första kvartal.

Vi har haft svårt att hitta attraktivt värderade it-bolag bland de lite större bolagen, men bland micro caps går det att hitta lågt värderade bolag i sektorn. Flera av dem finns i fonden. Fondens största innehav, it-konsulten Knowit, har haft en mycket god kursutveckling men har ändå fortfarande en attraktiv värdering.

Bäst i maj gick det för Addnode som avkastade 17 procent. Addnode är ett välskött bolag med egen mjukvara, distribution av extern mjukvara samt konsulttjänster. Bolaget har en historia av såväl förvärvsdriven som organisk tillväxt. Bolaget har aktiva huvudägare, något som vi tycker är positivt. Vi tror på en fortsatt god efterfrågan för bolagets produkter och tjänster.

Även Formpipe hade en bra månad med 15 procents avkastning. Formpipe är verksamt inom området digital dokumenthantering. Det här är en nisch som växer, delvis drivet av regelkrav. Tidigare var det framför allt myndigheter, landsting och kommuner som efterfrågade lösningar för dokument, register, loggar och så vidare, men delvis på grund av regleringar har kundbasen succesivt breddats.

”Vi ser en hel del ljuspunkter i rapporten.”

Bolaget har nyligen genomfört en övergång från licensförsäljning till prenumerationer på tjänsten som en service, något som blir allt mer vanligt i mjukvaruindustrin. Vid övergången medför det en press på tillväxt och lönsamhet men när skiftet, som nu, är genomfört medför det flera positiva effekter. Bolaget är välskött och aktien attraktivt värderad.

Molntjänstbolaget Proact, främst verksamt inom datalagring, hade inte en bra avslutning på förra året. Rapporten för det fjärde kvartalet var svag, med en fullt rimlig svag kursutveckling i början på 2018 som resultat. Vi ser en hel del ljuspunkter i rapporten för årets första kvartal, bolaget har nu en positiv utveckling. Det finns ett rejält värderingsstöd för aktien och det faktum att riskkapitalisten Triton nyligen köpt 8 procent av bolaget indikerar att de delar vår uppfattning om värderingen. Vi vet naturligtvis inget om deras planer, men en liten extra krydda i anrättningen är det onekligen. Aktien avkastade 11 procent i maj.

It-konsulten Acando är ett bolag vi verkligen har en positiv syn på. Bolagets vd Carl-Magnus Månsson ger alltid ett solitt och genomtänkt intryck. Bolaget redovisar vanligtvis en mycket god organisk tillväxt kombinerat med hög lönsamhet. Årets första kvartal var inget undantag, rapporten var stark. Det som skiljer Acando från många av sektorkollegorna är att de kombinerar organisk tillväxt med förvärv, och kanske kan det snart vara dags för bolaget att genomföra ett förvärv igen.

Balansräkningen är stark och det var ett tag sedan man senast genomförde en strukturaffär. Vi tror på en fortsatt stark konsultmarknad och gör bedömningen att aktien är lågt värderad. Aktien avkastade 9 procent i maj.

Vad sparar du till? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för inspiration och tips.

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan kompletterande insättningar om minst 20...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Många rapporter slog förväntningarna med råge
Carnegie Micro Cap

Många rapporter slog förväntningarna med råge

Stockholmsbörsen steg med 3,4 procent i juli, småbolagsindex steg med 7,6 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 9,7 procent. Som vanligt präglades juli månad av börsbolagens halvårsrapporter. Generellt slog rapporterna...

Viktor Henriksson 6 augusti 2020
Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap
Carnegie Micro Cap

Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för fonden Carnegie Micro Cap. Ändringarna berör främst villkoren för handel och görs i syfte att göra fonden tillgänglig för...

Viktor Henriksson 10 juli 2020
Attraktiva värderingar i fokus
Carnegie Micro Cap

Attraktiva värderingar i fokus

Stockholmsbörsen steg med 2,4 procent i juni, småbolagsindex steg också med 2,4 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 7,6 procent. Månaden karaktäriserades av statistik som var överraskande stark och indikerade...

Viktor Henriksson 3 juli 2020