Stäng
Språk
Meny

Affären som lär lyfta andra fastighetsbolag

September präglades av den krisande kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande och generellt stigande långräntor. Även om Evergrandes problem är Kina- och bolagsspecifika drog det med sig även den svenska börsen och i synnerhet fastighetsbolagen. Jonas Andersson, förvaltare av Carnegie Fastighetsfond Norden, sammanfattar senaste månaden.

Oron för spridningseffekter från bolagets likviditetskris har nu lagt sig. Den generella ränteoron kvarstår däremot. Den svenska 10-åringen steg under månaden från 0,15 procent till 0,37 procent. Den absoluta nivån är fortfarande mycket låg, men riktningen skrämmer börsen. Stigande inflation och ett mer hökaktigt uttalande från Fed drev på. Vi konstaterar bara att inflation normalt sett brukar gynna fastighetsinvesteringar. Så länge räntan går upp drivet av inflation och tillväxt är vi inte särskilt oroliga för fastighetsbolagen.

En av de största fastighetsaffärerna någonsin i Norden presenterades också under månaden. Heimstaden köper Akelius fastigheter i Sverige, Danmark och Tyskland för sammanlagt 9,1 miljarder euro. Priset är drygt 20 procent högre än Akelius senast rapporterade fastighetsvärde för dessa fastigheter.

Antar man en belåning på 50 procent (LTV) motsvarar detta en substanspremie på drygt 40 procent. Innan affären var fastigheterna värderade till en yield på 2,7 procent.  Den implicita yielden i transaktionen blir därmed 2,4 procent.

För den svenska delen av portföljen, sannolikt ännu lägre. Fastighetsportföljen består huvudsakligen av bostadshyresrätter med reglerade hyror. Affären kommer självklart att ge avtryck i de rapporterade fastighetsvärdena för bolag med liknande portföljer. Givna vinnare är bolag med stor andel bostäder med reglerade hyror som till exempel våra innehav SBB, Amasten och John Mattson. SBB var för övrigt sannolikt en av huvudspekulanterna på portföljen.

Beträffande fondens innehav så har vi under månaden gjort en del mindre förändringar. Norska KMC Properties är ett helt nytt innehav för fonden. Vi träffade management i bolaget nyligen och passade därefter på att köpa in oss i bolaget via en rabatterad placing av nya aktier.

Bolaget har högavkastande industrifastigheter bland annat relaterade till fiskenäringen. Givet låg likviditet i aktien har vi i nuläget begränsat vårt innehav till 0,5 procent av fonden. Vi har samtidigt sålt våra sista aktier i norska Entra.

Som en konsekvens av fondens 5/40-regler har vi minskat något i Corem och i Castellum/Kungsleden (förestående fusion). Efter den relativt sett större sättningen för fastighetsaktier under månaden har vi ökat något framför allt i SBB, Diös och Atrium Ljungberg och samtidigt minskat våra positioner i byggbolagen JM och Skanska.

Vi har också bytt ut våra små positioner i NP3 pref och Sagax D mot en liten position i nynoterade Emilshus pref. Vid noteringen var utdelnings-yielden i Emilshus pref 7,25 procent, en bra bit högre än för de pref- och D-aktier vi sålde. Positionen ska också ses som en potentiell inträdesbiljett till stamaktien, när den väl noteras.

Mer om fonden

Carnegie Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stora substansrabatter igen
Carnegie Fastighetsfond

Stora substansrabatter igen

Fastighetssektorn har haft tuffa månader på börsen. Framför allt är det högre räntor som sänkt sentimentet på börsen som helhet, men speciellt för fastighetsaktierna. Den svenska långränta är nu upp...

Jonas Andersson 5 maj 2022
Tänk 70-tal, orange, brunt och starka fastigheter
Carnegie Fastighetsfond

Tänk 70-tal, orange, brunt och starka fastigheter

Inflationen ser ut att vara högre och mer ihållande än vad vi och många trodde bara för någon månad sedan. Detta har bland annat resulterat i snabbt stigande långräntor. Den...

Jonas Andersson 5 april 2022
I osäkra tider, stanna hemma
Carnegie Fastighetsfond

I osäkra tider, stanna hemma

Rysslands invasion av Ukraina är förstås huvudtemat på börsen just nu. Tyvärr ser det ut som att krisen inte kommer att avta i närtid. Några finansiella slutsatser av detta är...

Jonas Andersson 2 mars 2022