Stäng
Språk
Meny

Affären som lär lyfta andra fastighetsbolag

September präglades av den krisande kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande och generellt stigande långräntor. Även om Evergrandes problem är Kina- och bolagsspecifika drog det med sig även den svenska börsen och i synnerhet fastighetsbolagen. Jonas Andersson, förvaltare av Carnegie Fastighetsfond Norden, sammanfattar senaste månaden.

Oron för spridningseffekter från bolagets likviditetskris har nu lagt sig. Den generella ränteoron kvarstår däremot. Den svenska 10-åringen steg under månaden från 0,15 procent till 0,37 procent. Den absoluta nivån är fortfarande mycket låg, men riktningen skrämmer börsen. Stigande inflation och ett mer hökaktigt uttalande från Fed drev på. Vi konstaterar bara att inflation normalt sett brukar gynna fastighetsinvesteringar. Så länge räntan går upp drivet av inflation och tillväxt är vi inte särskilt oroliga för fastighetsbolagen.

En av de största fastighetsaffärerna någonsin i Norden presenterades också under månaden. Heimstaden köper Akelius fastigheter i Sverige, Danmark och Tyskland för sammanlagt 9,1 miljarder euro. Priset är drygt 20 procent högre än Akelius senast rapporterade fastighetsvärde för dessa fastigheter.

Antar man en belåning på 50 procent (LTV) motsvarar detta en substanspremie på drygt 40 procent. Innan affären var fastigheterna värderade till en yield på 2,7 procent.  Den implicita yielden i transaktionen blir därmed 2,4 procent.

För den svenska delen av portföljen, sannolikt ännu lägre. Fastighetsportföljen består huvudsakligen av bostadshyresrätter med reglerade hyror. Affären kommer självklart att ge avtryck i de rapporterade fastighetsvärdena för bolag med liknande portföljer. Givna vinnare är bolag med stor andel bostäder med reglerade hyror som till exempel våra innehav SBB, Amasten och John Mattson. SBB var för övrigt sannolikt en av huvudspekulanterna på portföljen.

Beträffande fondens innehav så har vi under månaden gjort en del mindre förändringar. Norska KMC Properties är ett helt nytt innehav för fonden. Vi träffade management i bolaget nyligen och passade därefter på att köpa in oss i bolaget via en rabatterad placing av nya aktier.

Bolaget har högavkastande industrifastigheter bland annat relaterade till fiskenäringen. Givet låg likviditet i aktien har vi i nuläget begränsat vårt innehav till 0,5 procent av fonden. Vi har samtidigt sålt våra sista aktier i norska Entra.

Som en konsekvens av fondens 5/40-regler har vi minskat något i Corem och i Castellum/Kungsleden (förestående fusion). Efter den relativt sett större sättningen för fastighetsaktier under månaden har vi ökat något framför allt i SBB, Diös och Atrium Ljungberg och samtidigt minskat våra positioner i byggbolagen JM och Skanska.

Vi har också bytt ut våra små positioner i NP3 pref och Sagax D mot en liten position i nynoterade Emilshus pref. Vid noteringen var utdelnings-yielden i Emilshus pref 7,25 procent, en bra bit högre än för de pref- och D-aktier vi sålde. Positionen ska också ses som en potentiell inträdesbiljett till stamaktien, när den väl noteras.

Mer om fonden

Carnegie Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Från teknisk attaché i Tyskland till förvaltare
Carnegie Fastighetsfond

Från teknisk attaché i Tyskland till förvaltare

Vägen till att bli förvaltare är inte alltid självklar. För Jonas Andersson gick den via en arkitektfirma, svenska ambassaden i Tyskland och SAS pilotutbildning. Nu är Jonas förvaltare av Carnegie...

Kristina Flintull 29 november 2021
Börsintroduktioner lär nu ackompanjera bud och fusioner
Carnegie Fastighetsfond

Börsintroduktioner lär nu ackompanjera bud och fusioner

Fastighetsbolagen har utvecklats väl under månaden, både operativt (Q2-resultat) och på börsen. Den starka uppåtgående trenden för fastighetsbolagen som inleddes på börsen i april fortsatte under första halvan av augusti....

Jonas Andersson 3 september 2021
Ickefråga för bostäder fällde regeringen
Carnegie Fastighetsfond

Ickefråga för bostäder fällde regeringen

Den senaste tiden har det stormat i politiken. Stormen började i ett vattenglas. Att införa marknadshyror vid nyproduktion borde inte leda till stora politiska motsättningar. Men det gjorde det. Förslaget...

Jonas Andersson 5 juli 2021