Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Infrastructure

AI – POWERED BY COAL?

Globala aktier utvecklades starkt under månaden med en uppgång på 3,5 procent i svenska kronor. Under årets två första månader är världsindex upp åtta procent. Uppgången är till stor del driven av fyra större amerikanska teknikbolag, tillhörande de så kallade Magnificent Seven. NVIDIA, med en uppgång på 60 procent i år, står ensam för 15 procent av uppgången i MSCI World och tillsammans står de fyra för en tredjedel.

En amerikansk ekonomi som är fortsatt starkare än väntat har lett till att marknaden inte längre förväntar sig räntesänkningar i samma snabba takt som man gjorde kring årsskiftet, vilket också lett till högre marknadsräntor. Detta i kombination med fallande elpriser i Europa, delvis till följd av en mildare vinter än vanligt, har tyngt infrastruktursegmentet under månaden och året.

Aktier inom förnybar energi är det segment som utvecklats svagast och värderas nu i linje med bokfört värde, utan hänsyn till framtida tillväxt. Samtidigt är det väl inte helt orimligt att tro att det finns en ökad efterfrågan på sikt. EU vill minska sina utsläpp med 90% till 2040, USA höjer sina mål och där ser man även ökade priser. Oaktat politiken så har 4700 bolag satt klimatmål i linje med Parisavtalet, inklusive energislukande jättar som Microsoft och Apple, och bara det bör driva kraftigt ökad efterfrågan av förnybar energi. Utöver omställning av befintlig industri tillkommer också ny efterfrågan, exempelvis från AI-modeller, som bland annat lett till att amerikanska kraftbolag har problem att möta efterfrågan och i vissa fall till och med behållit kolkraftverk som var planerade att stänga ner. På sikt kan man fråga sig om det kommer vara socialt acceptabelt med ”AI – powered by coal” eller om datacentren kommer dammsuga marknaden på förnybar energi?

Rapportsäsongen är nu i princip över, utan större överraskningar, där fondens innehav inom avfallshantering utmärkt sig positivt med framgångsrik prisstrategi och positiva utsikter. Bästa innehav under månaden var MYR Group med en uppgång på 13 procent. Bolaget är inriktat på att underhålla och bygga ut elnät, vilket visar på möjligheterna som finns kopplat till ett ökat behov av elektricitet.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. Började på OPM 2015 och kom sedan till Carnegie Fonder 2021 i samband med förvärvet av OPM. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Listed Private Equity, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.

 

Simn Reinius

Författare

Simon Reinius

Tidigare tradingchef på Investor AB, grundare Speed Ventures NV, grundare av OPM samt makroanalytiker på miljöstiftelsen The Natural Step. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Listed Infrastructure.