Stäng
Språk
Meny

Aktiemarknaden når nya ”all-time high” i en allt högre frekvens

Aktiemarknaden visade åter styrka och återhämtade stora delar av tappet från föregående månad. Riskaptiten återvände och bolagens starka kvartalsrapporter gav stöd. De flesta av världens börser uppvisade starka indexuppgångar under oktober.

Den amerikanska börsen (S&P 500) var bland de bästa och steg med 6,9 procent under perioden, och är åter på rekordnivåer. Det var dock stora skillnader mellan de bolag som lyckades överträffa analytikernas förväntningar och de som kom in i linje, eller svagare än, marknadens förväntningar. I den senare gruppen fick vi se, i många fall, relativt kraftiga negativa rörelser på rapportdagen. Komponentbrist och flaskhalsar i produktionsleden var ofta förekommande i bolagskommentarerna. Många av bolagen kommunicerar att efterfrågan är fortsatt hög och dessutom med relativt goda marginaler, problemet ligger som sagt främst på utbudssidan.

Den amerikanska centralbanken gör sig redo för att trappa ner på stimulanserna och de senaste inflationssiffrorna är överraskande starka. Problemen med flaskhalsar i produktionsleden och brist på halvledare håller i sig. I Kina ser vi dessutom tydliga tecken på inbromsning. Tillverkningsindustrin uppvisar svaghet och för andra månaden i rad ser vi en nedgång i siffrorna. Det officiella indexet kom in på 49,2 i oktober, en nedgång från 49,6 i september. Även tjänstesektorn tappar fart och oktobersiffran kom in på 52,4, från 53,2 i september, men ligger fortfarande över 50-strecket, som indikerar tillväxt i ekonomin. ISM inköpschefsindex för industrin i USA minskade något från 61,1 i september till 60,8 i oktober, men befinner sig fortfarande på väldigt höga nivåer. Även det svenska PMI för tillverkningen sjönk till 64,4 (från 64,7 månaden innan), men ligger fortfarande klart över det historiska snittet på 54,7.

De makroekonomiska förutsättningarna är fortsatt goda, även om tillväxttakten avtar och tydligt signalerar att vi passerat zenit. Aktiemarknaden når nya ”all-time high” i en allt högre frekvens. I detta läge är det lätt att lyfta fram ansträngda värderingarsmultiplar, eller att marknaden gått för mycket och för snabbt. Historiska siffror visar dock om och om igen att ”Bull-markets” har en tendens att fortgå längre än och bli betydligt dyrare än vad en rationell fundamental värderingen indikerar, så länge som vinstförväntningarna är positiva.

Fler artiklar

Hur kommer säkerhetspolitiken att se ut framöver?

Hur kommer säkerhetspolitiken att se ut framöver?

Februari 2022 – och det är krig i Europa. Det har varit omtumlande veckor och volatiliteten på de finansiella marknaderna har varit hög. Krig medför alltid mänskligt lidande och Rysslands...

Magnus Gustafsson 7 mars 2022
Volatiliteten är tillbaka

Volatiliteten är tillbaka

Volatiliteten är tillbaka. Turbulensen på världens aktiemarknader är troligtvis här för att stanna. Coronaviruset har åter muterat och den nya omikron-varianten verkar ha fått fäste och sprider sig nu snabbt...

Magnus Gustafsson 6 december 2021