Stäng

”Aktier är fortfarande attraktiva”

Det är skakigt på världens börser – igen. Handelskrig, Brexit och en högkonjunktur som lider mot sitt slut skapar oro. Men för den långsiktige spararen finns det inget större skäl till oro, säger Carnegie Fonders vd Hans Hedström. ”Vi tror alltjämt att ett sparande i stabila aktier med hög direktavkastning är svårslaget på längre sikt.”

Hans Hedström är vd för Carnegie Fonder och sparar mest i Carnegie Strategifond.

Sommaren är slut och de flesta är nu tillbaka i arbete. Hur skulle du summera marknaden 2018 så här långt, Hans?

”Det är lätt att glömma att de inledande veckorna på 2018 präglades av stor optimism på världens värdepappersmarknader, och att de stora ekonomierna fortsatte sin synkroniserade och goda tillväxt från förra året. Dessutom kom amerikanska skattesänkningar som gav ytterligare skäl att tro på ett bra 2018. Men efter den goda starten har marknaderna kommit att reagera på flera faktorer och då ofta negativt.”

Vad är det som oroar marknaden?

”Det mest oroväckande var förstås att USA och Nordkorea började utväxla krigshot och ett kärnvapenkrig föreföll mer sannolikt än på länge. Vi har också Brexitförhandlingarna som inte verkar leda någonstans och kanske kommer vi att få se en så kallad hård Brexit, det vill säga Storbritannien kommer i mars 2019 stå utan handelsavtal med EU. USA valde att lämna Iranavtalet, vilket kan leda till ökade spänningar i Mellanöstern. Även Italiens stora skulder och osäkra parlamentariska situation hamnade i fokus. USA:s president ifrågasatte också Nato, vilket skapade spänningar gentemot allierade i Europa.”

Och så har vi handelskriget…

”Ja, störst påverkan på marknaden har ändå USA:s beslut att införa eller höja tullar. Det började med tullar på stål och aluminium, vilket har fått både Kina och Europa att svara med tullar på vissa amerikanska varor. Risken för ett handelskrig är uppenbar och det skulle förmodligen medföra en rejäl hämsko på världshandeln och därmed tillväxtförutsättningarna. USA, som har ett stort handelsunderskott verkar ganska obekymrade över detta, men exportorienterade länder i Asien och Europa har anledningar till att vara oroade. Troligen är USA i huvudsak angelägna att skapa en bättre balans med Kina, men öppna ekonomier som den svenska riskerar också att påverkas negativt.”

Det har också varit skakigt på valutamarknaden, eller hur?

”I alla fall för den amerikanska dollarn, som har stärkts betydligt under årets första hälft. Många länder på tillväxtmarknaderna har stora dollarlån och har därför fått se sina valutor falla, däribland många latinamerikanska och asiatiska. Även Sydafrika och Turkiet påverkas negativt. För exportorienterade länder som Sverige brukar en dollarförstärkning vara gynnsamt, men den effekten har helt eller delvis neutraliserats av risken för handelshinder.

Men bortsett från dessa orosmoln, hur mår och går egentligen världsekonomin?

”Vi måste konstatera att världsekonomin utvecklas starkt, med USA som lokomotiv. Arbetslösheten sjunker och inflationen har börjat vända uppåt, även om den i ett historiskt perspektiv fortfarande är mycket låg. Den amerikanska centralbanken fortsätter att höja räntan och även dess europeiska motsvarighet har signalerat att stimulansåtgärderna snart kommer att börja dras tillbaka. Och vinstutvecklingen i företagen är än så länge synnerligen stark, generellt sett.”

Och hur har börserna utvecklats?

”Sammantaget har den amerikanska aktiemarknaden utvecklats väl, medan många aktiemarknader i Asien och Latinamerika tappat i värde. De europeiska ligger någonstans mitt emellan. Kreditspreadarna har vidgats, vilket gjort att företagsobligationer haft en avvaktande utveckling även om de långa räntorna inte stigit nämnvärt.”

Vi på Carnegie Fonder föredrar ju att investera i värdebolag, hur har det gått i år?

”På senare tid är det momentum som har varit en lyckad investeringsstrategi. Det innebär att värdepapper som redan utvecklats bra fortsätter uppåt utan hänsyn till värderingen. Så kallade värdebolag, som är rimligt prissatta, har marknaden däremot ratat. På den amerikanska arenan har de så kallade FAANG-bolagens värdeuppgång uppmärksammats, men samma mönster går igen även på andra aktiemarknader. Vi är övertygade om att värdebolag, med hög direktavkastning och stabila utdelningar, på sikt kommer att skapa den bästa avkastningen, även om de inte har gått så starkt det gångna halvåret. Vi tror alltjämt att ett sparande i stabila aktier med hög direktavkastning är svårslaget på längre sikt.”

Mer läsning om värdeförvaltning
Simon Blecher

”Min minnesbild är att det första företaget i världen som passerade 100 miljarder dollar var IBM. Det företaget talar inte många om idag.” Simon Blecher skriver att han känner sig trygg med med att äga en välskött värdeportfölj.

”Återigen påmindes marknaden om att även höga värderingar måste ses som en risk.” John Strömgren, förvaltare av Carnegie Strategifond, kommenterar extrema kursrörelser i sin månadsrapport.

Aktiv vs passiv förvaltning broschyr

Går det att slå index med aktiv förvaltning? Är billigast bäst i längden? Den som ska välja fonder har flera frågor att fundera på, men möts inte sällan av vad som måste avfärdas som myter. Ladda ned

Hans, hur ser du på värderingen?

”Förutsatt att företagen lever upp till vinstförväntningarna så framstår aktier fortfarande som attraktiva. En starkare dollar är positiv för exportorienterade bolag här i Norden, men oron för handelshinder kan neutralisera effekterna. De asiatiska marknaderna däremot, som har haft några år av stark utveckling, framstår inte som lika uppenbart köpvärda längre och en stark dollar tillsammans med Kinas handelsdispyter med USA talar för viss försiktighet. Den ekonomiska tillväxten är dock fortfarande överlägsen den i västvärlden. Den ryska ekonomin kan komma att förbättras, vilket ger bättre förutsättningar för ryska aktier igen. Det högre oljepriset hjälper till. Även i Afrika börjar det se bättre ut på de viktigare marknaderna, både politiskt och ekonomiskt. Jag tycker att tillväxtmarknader har en plats i ett väldiversifierat sparande, men i en måttlig omfattning.”

”Ett sparande förverkligar drömmar”


INtervju med Hans Hedström.
Inspelningsdatum: 17 maj 2018

 

Fler artiklar

Kallelse till bolagsstämma 2021

Kallelse till bolagsstämma 2021

För andelsägare i Carnegie Fonders Luxemburgbaserade fonder hålls årlig bolagsstämma i Luxemburg den 28 april 2021. För mer information, vänligen läs kallelsen eller kontakta oss via businessupport@carnegiefonder.se. Carnegie Fonder Portfolio med andelar i:...

Carnegie Fonder 16 april 2021
Behöver Fed strama åt?
Carnegie Total Plus

Behöver Fed strama åt?

Läget i den svenska ekonomin fortsätter att förbättras trots motvind i form av pandemin och dess effekter. Konjunkturinstitutets barometerindikator steg i mars till 105,3 från 103,8 i februari. Det är...

Magnus Gustafsson 6 april 2021
Carnegie Fonder förstärker erbjudandet med tre fonder

Carnegie Fonder förstärker erbjudandet med tre fonder

Tre nischade och aktivt förvaltade fonder, som bas eller krydda i portföljen. Carnegie All Cap Carnegie Global Quality Companies Carnegie Listed Private Equity Nedan har vi samlat kortare intervjuer med...

Carnegie Fonder 1 april 2021