Stäng

Aktivitet i Catena Media, Midsummer och CentralNic

Under andra halvan av september tilltog volatiliteten på de globala finansmarknaderna när virusspridningen fått ny fart på flera håll, investerare ifrågasätter värderingen på FAANG och andra ledande indikatorer trevar, samtidigt som vi såg en del tekniska aspekter som EFT-flöden samt bankernas ovilja att ha tillgångar över kvartalsskiftet.

Riskaptiten pendlar i takt med oro efter nyheter om nya nedstängningar och optimismen om att virusets effekter på ekonomin till merpart hålls isolerade till Q1 och Q2. Nordisk high yield-marknad handlas starkare mot bakgrund av starka Q2-rapporter och investerare har tillräcklig information för att motivera högre värden på obligationerna.

Även om volatiliteten ökar kortsiktigt finns riskaptiten kvar och genom hela månaden gjordes nyemissioner på lägre kreditmarginaler än vad priserna indikerar i andrahandsmarknaden. Följaktligen har vi riktat vårt fokus dit när flera obligationer fortfarande handlas till rabatt och huvudtesen är att majoriteten av bolagen ska återhämta prisfallet. Ett annat tema för de närmaste månaderna kommer att bli att positionera fonden samt återinvestera förfall och troliga förtida inlösen.

Akers förvärv av East Renewable förväntas gå igenom under Q4 och därefter bör återlösen/refinansiering annonseras. Gefion förfaller i november men efter entreprenadbytet i somras finns risk att lånet förlängs några månader mot att vi som obligationsägare får högre ersättning.

Aspire som haft nettokassa under 30 av 36 månader obligationen löpt bör nu adressera sitt förfall med ca 6 månader kvar.

I andrahandsmarknaden har vi varit aktiva i Catena Media, Midsummer och CentralNic. Efter nyheter om att Midsummer tar in 300 miljoner i nytt kapital ökade vi innehavet i obligationen då den fortfarande handlas till 15-16 procent yield.

Även om det var lite stökigt på den generella marknaden sista veckorna av månaden tuffade fonden på och är i denna marknad mer påverkad av utvecklingen i den underliggande bolagen. Fonden utvecklades positivt och steg med 1,41 procent, vilket för årets nedgång till -1,76 procent.

Fondens fokus är att investera i bolag som ger en hög underliggande avkastning där utvecklingen i dessa bolag också är det viktigaste för avkastningen på längre sikt. På kort sikt är fonden dock inte immun mot förändringar i marknadssentimentet vilket coronavirusets framfart också har visat. Trots viss återhämtningen är kreditmarginalerna fortsatt på attraktiva nivåer. Fokus framgent är att bibehålla en diversifierad och likvid portfölj med bolag som vi bedömer ha en långsiktigt hållbar affärsidé.

Mer om fonden

High Yield Select 3 SEK

Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK). Carnegie High Yield Select investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Carnegie High Yield Select firar tre år överst på prispallen
Carnegie High Yield Select

Carnegie High Yield Select firar tre år överst på prispallen

Under sina tre första år har Carnegie High Yield Select gett en avkastning på 3,4 procent per år, vilket ger en förstaplats hos Morningstar*. Och det finns mer avkastning att...

Daniel Gustafsson, Niklas Edman 6 november 2020
Oroligheterna spiller till viss del över på nordisk High Yield
Carnegie High Yield Select

Oroligheterna spiller till viss del över på nordisk High Yield

Stigande volatilitet, ökande smittspridning med nya nedstängningar som följd och oroligheter kring det amerikanska presidentvalet fortsätter att prägla de globala finansmarknaderna. Svängningarna på aktiemarknaderna rör sig i tandem med bakslag...

Niklas Edman 5 november 2020
Bästa high yield-fond sedan start
Carnegie High Yield Select

Bästa high yield-fond sedan start

Carnegie High Yield Select – Vår mest spetsiga och fokuserade kreditfond som investerar i högavkastande företagsobligationer inom high yield i hela Norden. Fondförvaltare Niklas Edman berättar om fonden och nuläget....

Carnegie Fonder 4 november 2020