Stäng

Alfa Laval lägger bud på avknoppade Neles: ”Positivt för Carnegie Spin-Off”

Carnegie Spin-Off äger aktier i Neles, ett finskt bolag som verkstadsbolaget Alfa Laval nyligen lämnat ett köperbjudande på, någonting som fondens förvaltarduo Mattias Montgomery och Simon Blecher ser positivt på. Mattias Montgomery berättar om Neles-innehavet, uppköpserbjudandets betydelse och hur han ser på framtiden för värdeskapande strukturaffärer i Sverige och Norden.

Simon Blecher och Mattias Montgomery, förvaltare Carnegie Spin-Off.

Alfa Laval lägger bud på Neles, som nyligen knoppades av från Metso, kan du förklara vad Neles gör?

De tillverkar valv, vilket kan kallas för avancerade ventiler. Förenklat så sitter det valv på ett rör och styr flödet av den vätska eller gas som transporteras i röret. Det kan handla om att släppa på lite mer kemikalier till processen eller att akut stänga ned flödet av olja för att det har upptäckts en brandrisk. På större massabruk, petrokemi-anläggningar och fertilizer-anläggningar finns det tusentals valv.

Det låter som en ganska simpel produkt, hur kan den ge så höga marginaler?

Förr i tiden gick ingenjörer och drog i en vev för att sluta eller öppna valvet, nu styrs det mer automatiskt från ett kontrollrum. Det finns alla möjliga typer av valv med olika precisionskrav för medicintillverkning, säkerhetskrav på raffinaderi eller hygiencertifieringar vid matprocessande. Vid tillverkning av en ny anläggning köps valv in i upphandlingsprocesser, och efter något år börjar man byta eller laga valv vid olika underhållskontroller. Har det inte uppstått problem med valvet installeras ett likadant av samma märke för att slippa problem. Det är en affärskritisk produkt och kunderna är beredda att betala för att slippa få problem.

Vad säger du om priset och tror du det finns möjlighet till en budstrid?

Priset motsvarar strax över 30 procent premie, men det är verkligen inte svårt att motivera ett högre pris än så för en industriell aktör som dessutom ser synergier. Jag tror det sitter för långt inne för största ägaren Valmet att buda högre, delvis på grund av höga multiplar och delvis på grund av avsaknad av synergier, men inom valv industrin finns flera potentiella tagare. Det finns också ett inslag av finsk protektionism i Valmets agerande, då Valmets största ägare är Solidium, en statlig investeringsfond. De har uttalat sig kritiskt till Alfa Lavals bud och anger bolagets finska historia som anledning till att inte acceptera budet.

Varför investerade ni i Neles?

Neles var en uppenbar uppköpskandidat, men det krävs mer än så för att vi ska äga ett bolag. Vi såg ett växande kvalitetsverkstadsbolag till låga multiplar. Efter att ha pratat med aktörer i industrin, kunder, samt läst på om konkurrenter och marknaden, insåg vi hur väl positionerat Neles är med sina affärskritiska produkter och sitt upparbetade förtroende hos kunder. Vi går noggrant igenom alla spin-offs och alla bolag som har knoppat av eller som vi tror kan komma att knoppa av. Vi äger inget bara för att det är en spin-off utan det måste också vara ett bra case i sig.

Carnegie Spin-Offs första börsår har blivit turbulent, hur har marknaden för avknoppningar förändrats med coronapandemin?

Vissa har skjutits fram i tiden, till exempel de planerade avknoppningarna i Peab och Qliro, men eftersom börsen har studsat tillbaka och marknadsklimatet blivit mer positivt i de flesta industrier så tror jag inte det dröjer länge tills spin-offs är hett igen. När processer väl startat brukar de färdigställas. Till exempel Electrolux Professional, en annan spinoff i fonden, som knoppades av den dag då börsen bottnade och samtidigt corona-osäkerheten var som störst. Electrolux Professional var, och är, negativt påverkat av coronakrisen, men trots den osäkerhet som rådde då så genomfördes ändå spin-offen som planerat. Detta är vi tacksamma för, eftersom det uppstod bra köplägen.

Har ni fler uppköpskandidater i fonden?

MTG är en uppenbar uppköpskandidat, där man försökt sälja spelutvecklings-delen nyligen. Jag tror det kan bli aktuellt igen då värderingarna på den typen av bolag generellt har kommit upp under året. NENT Group, ett svenskt medieföretag inom streaming och TV, kan även det bli uppköpt i och med intensifierad konkurrens mellan telekom bolagen efter Telias förvärv av Bonnier Broadcasting (TV4). Vi tror det skulle passa exempelvis Tele2 att äga NENT Group.

Mer om fonden

Spin-Off A

Carnegie Spin-Off är unik fond som fokuserar på värdeskapande strukturaffärer i Sverige och Norden. Det kan vara företag som redan har knoppat av en verksamhet, företag som själva är avknoppade,...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Blecher: ”Vi blickar framåt”

Blecher: ”Vi blickar framåt”

Det har varit en turbulent tid, men förvaltaren Simon Blecher tittar framåt. Även årets andra kvartal kommer att vara en katastrof och säkerligen även kommande kvartal 2020. Men det är...

Kristina Flintull 27 april 2020
Blecher: ”Erfarenheten säger att marknaden vänder innan ekonomin vänder”

Blecher: ”Erfarenheten säger att marknaden vänder innan ekonomin vänder”

En global finanskris som inte går att stoppa. Coronakrisen är unik och förändrar stora delar av vårt samhälle i grunden. Men vi är långsiktiga ägare av välskötta bolag, och förr...

Kristina Flintull 17 mars 2020
Attraktiva spin-offs med god potential
Carnegie Spin-Off

Attraktiva spin-offs med god potential

  Medan börsen lägger kortsiktigt fokus på virusutbrottet i Kina fortsätter vi tänka långsiktigt och hållbart kring innehaven i Carnegie Spin-Off. Fonden inledde året med en uppgång om 0,6 procent....

Mattias Montgomery 4 februari 2020