Stäng

”All time high”

Oljepriset steg kraftigt under månaden. Den ryska marknaden steg även den men inte alls i samma takt. Ur ett historiskt perspektiv är marknaden nu ganska dyr vilket innebär ett visst motstånd mot nya uppgångar, skriver Carnegie Rysslandsfonds förvaltare Fredrik Colliander.

Min uppfattning är att ett högre oljepris till stor del är inprisat och att positiva politiska eller makroekonomiska nyheter behövs för att driva marknaden högre. Det rubelnominerade indexet MICEX är nu på ”all time high”.

Det ryska budgetunderskottet har diskuterats mycket under månaden. Det är uppenbart att underskottet är något som oroar den ryska regeringen.  Med nuvarande skattesystem kommer budgetunderskottet att vara två till tre gånger större än vad man kan acceptera under de närmaste tre åren.  Enligt ett förslag från Finansministeriet ska beskattningen på bl a Gazprom och oljebolagen därför öka kraftigt under nästa år. Även ökade inkomstskatter på befolkningen diskuteras. Nuvarande skattesats är väldigt låg sett ur ett internationellt perspektiv – 13 procent. Trycket på att utdelningarna från statliga bolag ska öka, kommer också att bli allt kraftigare.

Det har kommit många resultat under månaden, framför allt inom olje- och gassektorerna. Gazproms rapport var ungefär som väntat även om EBITDA var något lägre. Oroande var att kostnaderna fortsatte att stiga.  Lukoil var något sämre vad gäller EBITDA men bättre vad gäller intäkter och nettovinst. Gazpromnefts, liksom Bashnefts, resultat kom in som väntat.

I metallsektorn kom Norilsk med ett riktigt bra resultat. På EBITDA- nivå var man ca 10 procent bättre, framför allt beroende på större försäljningsvolymer av nickel och ädelmetaller. Polymetals resultat var i stort sett som väntat. Volymerna var 8 % lägre i linje med en planerad produktionsminskning.

Livsmedelskedjan Dixy kom med ett resultat som överraskade marknaden positivt. Intäkterna steg med 24 procent på årsbasis och EBITDA-marginalen var 5,6 procent vilket är en förbättring. Magnits resultat kom in precis som management tidigare kommunicerat. MAIL.RUs resultat var tyvärr svagt samtidigt som bolaget guidade ner förväntningarna för resten av året. Aktien straffades hårt av marknaden. Även MTS resultat var en besvikelse. Vinsten föll med 8 procent på årsbasis.

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Stark tillväxt i ryska guldbolag

Stark tillväxt i ryska guldbolag

Den ryska marknaden fortsatte upp i juli trots att sanktionsrisken återigen kommit att hamna i fokus. Rysslandsfonden steg 1,5 procent under månaden. Det amerikanska representanthuset godkände en förändring i ”the...

Fredrik Colliander 6 augusti 2019
Kraftig uppgång i Ryssland

Kraftig uppgång i Ryssland

Första halvåret av 2016 inleddes med fortsatta oroligheter på oljemarknaden. Detta drabbade Ryssland hårt, men i mitten av januari vände det äntligen och vi har sedan dess sett en kraftig...

Fredrik Colliander 27 juli 2016