Stäng
Språk
Meny

All time high för Carnegie Rysslandsfond

Efter en uppgång på 14 procent sedan årsskiftet noterar Carnegie Rysslandsfond nu all time high. Extremt låga värderingar och hävda sanktioner är två faktorer som ligger bakom rallyt. Och det finns mer att hämta, tror Fredrik Colliander som har förvaltat fonden sedan år 2000.

Moskvabörsen hade en mycket stark utveckling under större delen av 2018, bland annat som en följd av ett stigande oljepris. För Carnegie Rysslandsfond lyfte flera olje- och gasrelaterade innehav kraftigt. Gasproducenten Novatek steg 54 procent, Lukoil 37 procent och Surgutneftegaz preferensaktie med 26 procent, trots att 2018 avslutades svagt då marknadsoron bredde ut sig globalt.

”Men i januari började det plötsligt se mycket bättre ut igen”, säger Fredrik Colliander.

”Ryssland tillhörde de bästa marknaderna och Rysslandsfonden steg 13 procent under månaden. Även rubeln stärktes kraftigt. Att oljepriset återhämtade sig något och att den upplevda sanktionsrisken minskade bidrog till rallyt. Riskpremien på alla ryska tillgångar är nu fallande.”

Positivt för Moskvabörsen är också att de amerikanska sanktionerna mot företagen Rusal och EN+ har hävts efter att de har uppfyllt de krav som amerikanska myndigheter har ställt.

”Carnegie Rysslandsfond har inte haft några innehav i dessa bolag men det faktum att sanktioner nu rullas tillbaka är positivt för marknaden som helhet. Amerikanska myndigheter har också konstaterat att Ryssland inte blandade sig i förra höstens amerikanska presidentval. Därmed finns inte heller någon sanktionsrisk relaterat till detta val.”

Marknaden tar också till sig det faktum att Rysslands statsfinanser är starka. Rysslands budgetöverskott för 2018 blev hela 2,8 triljoner rubel, motsvarande 2,7 procent av BNP. Detta var betydligt över förväntningarna, vilket direkt kan hänföras till de höga oljepriserna under 2018.

”Trots ökade statliga investeringar i infrastruktur räknar man med ett liknade överskott för 2019. Tillväxten för 2018 ser ut att komma in enligt förväntningarna på 1,8 procent”, säger Fredrik Colliander.

Allra viktigast för en ”stock picker” som Fredrik Colliander är förstås kvaliteten på bolagen och deras värdering. Och båda är attraktiva. Ryska aktier handlas för närvarande till P/e 5,3, vilket är 21 procent lägre än det historiska snittet på 6,7.

Samtidigt är direktavkastningen rekordhöga 7 procent, vilket är mer än vanligt även för Ryssland.

Carnegie Rysslandsfond startade 1997 och har varit med om en dramtisk resa, inte minst under de första åren då Ryssland drabbades av en svår finanskris, maktskiftet från Boris Jeltsin till Vladimir Putin och råvarurallyt under 2000-talets inledning.

Ryssland är alltjämt en speciell marknad, men företagen blir allt mer professionellt skötta, konstaterar Fredrik Colliander som har varit aktiv i den ryska marknaden sedan 1980-talet.

”Det märker vi inte minst i deras hållbarhetsarbete. Under 2018 har vi i personliga möten diskuterat hållbarhetsfrågor med bland annat Alrosa, Severstal, Inter RAO, Phosagro, Gazprom, Gazpromneft, MMK och HMSG. Vår bedömning är att de flesta av dessa bolag tar ESG-relaterade frågor på allvar och arbetar för att förbättra sitt hållbarhetsabete. Severstal och Phosagro har skrivit under UN Global Compact under året. Vi har begärt att även övriga av ovanstående bolag skall skriva under och följa principerna i detta. Vi tror att alla utom HMSG är nära ett undertecknande”, säger Fredrik Colliander.

Ryska aktier handlas för närvarande till P/e 5,3, vilket är 21 procent lägre än det historiska snittet på 6,7.

”Jag vill också lyfta fram Novatek och Rushydro, som vi bland annat har investerat i eftersom bolagen driver ett proaktivt miljöarbete. Novatek har flera år i rad fått Rysslands miljöpris och är också inkluderat i FTSE4Good. Rushydro är ett en av världens största producenter av vattenkraft och har under året antagit en mycket progressiv miljöpolicy.”

Hittills i år har Carnegie Rysslandsfond stigit 14 procent och de senaste fem åren 46 procent.

”Moskvabörsen är fortsatt attraktiv, men det har gått lite väl fort så i det korta perspektivet kan det mycket väl komma en korrigering som kan bli ett köpläge. Ryssland är en alltför spännande marknad för att utgöra basen i ett sparande, men de välskötta företagen, den höga direktavkastningen och den låga värderingen gör mig klart optimistisk”, säger Fredik Colliander.

 

Intervju från mars 2018: ”Ryssland är i ett nytt läge”


Fredrik Colliander, förvaltare Carnegie Rysslandsfond.
Inspelningsdatum: 16 mars 2018

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ryssland skruvar upp klimatarbetet
Carnegie Rysslandsfond

Ryssland skruvar upp klimatarbetet

Den ryska marknaden steg även i september. Ryska aktier är bland de bästa på tillväxtmarknaderna i år och trenden fortsätter. Hittills i år är Rysslandsfonden upp 36,13 procent. Värderingarna har...

Fredrik Colliander 2 oktober 2019
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Fortsatt maktspel och sanktioner mot Ryssland
Carnegie Rysslandsfond

Fortsatt maktspel och sanktioner mot Ryssland

Handelskriget mellan USA och Kina intensifierades i augusti. Oron för recession och minskad global riskvilja påverkade marknaderna. Den ryska aktiemarknaden påverkades förstås även den av dessa strömningar. I Rysslands fall...

Fredrik Colliander 3 september 2019