Stäng
Språk
Meny

Alltmer hållbar energi från Exergi

Riksbanken valde att hålla styrräntan oförändrad på -0,25 procent vid sitt senaste möte i början av september. Mer oväntat var signalen att vi fortsatt kan förvänta oss en höjning av reporäntan i slutet av året eller i början av nästa år. Detta trots en omvärld med alltmer duvaktiga signaler från ledande centralbanker.

Förvisso justerades räntebanan ned något, men att Riksbanken fortsatt indikerar höjningar var ändå något överraskande. När sen inflationsstatistiken, som presenterades senare under september, kom in lägre än väntat måste det varit lite av en besvikelse för Riksbanken som alltjämt har inflationsmålet om 2 procent som överordnad ledstjärna för penningpolitiken.

Svenska marknadsräntor gick upp under månaden, framförallt under första halvan av september. Stibor backade samtidigt till -0,09 procent. Carnegie Likviditetsfond noterade endast små rörelser och steg med 0,01 procent under månaden.

September blev en relativt intensiv månad avseende nyemissioner. Stockholm Exergi fortsätter sin omställning till förnybar energi och emitterade en grön obligation i början av månaden. Bolaget som ägs av Stockholm Stad och finska Fortum gav ut obligationer med 4 respektive 7 års löptid. För Likviditetsfonden investerade vi den med kortare löptid och ersatte därmed de ännu kortare obligationer i namnet som vi nyligen sålt av. Bolaget betalade Stibor +45.

Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB var en annan aktör som var ute i primärmarknaden, även dem med en grön obligation. Bolaget har väldigt låg skuldsättning relativt marknadsvärdet på sina fastigheter (hyresrätter i Stockholmsregionen) och har en AA- rating ifrån Standards and Poor’s. SKB betalade Stibor +39 för en ny fyraårig obligation. Vi sålde samtidigt av en kortare obligation i samma namn och minskade generellt en del genom att sälja av mindre poster i enskilda krediter.

Mer om fonden

Likviditets­fond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Hopp om fler gröna obligationer
Carnegie Likviditetsfond

Hopp om fler gröna obligationer

Med alltmer duvaktiga signaler från världens ledande centralbanker återstår det att se om Riksbanken kommer att avvika från tidigare kommunikation om att nästa räntehöjning ska ske i slutet av detta...

Mikael Engvall 3 september 2019
Längre obligation dubblar avkastningen
Carnegie Likviditetsfond

Längre obligation dubblar avkastningen

Riksbankens penningpolitiska möte i början av juli innehöll inga direkta överraskningar. Reporäntan lämnades oförändrad och prognosen är fortsatt att vi kan se nästa höjning i slutet av året eller i...

Mona Stenmark 6 augusti 2019