Stäng
Språk
Meny

Älska ränta på ränta-effekten

Egyptens pyramider och Babylons hängande trädgårdar är några av de sju underverk som de flesta har hört talas om. Men enligt Albert Einstein finns det ett till: ränta på ränta-effekten, det åttonde underverket.

Ett klassiskt exempel på ränta på ränta-effekten är legenden om ”riskornen på schackbrädet”. Enligt denna blev en indisk härskare så imponerad av schack att han ville köpa spelet av dess uppfinnare, som ska ha varit en listig matematiker.

Uppfinnaren ville ha betalt i ris, närmare bestämt ett riskorn på en av brädets rutor och därefter dubbelt upp på var och en av de övriga rutorna.

Härskaren tyckte det lät billigt och slog till, för att snart inse att han blivit ruinerad. Det visade sig nämligen att om man dubblerar antalet riskorn på samtliga 64 schackrutor så blir det till slut bli 18 triljoner riskorn till en vikt av 461 miljarder ton.

Så fungerar alltså ränta på ränta-effekten, något som utnyttjas av långsiktiga investerare. Varje år som du får avkastning på ditt sparande så ökar värdet, och om du får avkastning året därpå får du avkastning även på det förra årets avkastning. Så kan det fortsätta, år ut och år in.

Testa att räkna själv genom att använda den här formeln:

Startkapital * (1+avkastning)^antal år

Med exemplet om riskornen på schackbrädet blir uppställningen följande:

1*(1+100%)^64

 

På första lektionen var det bara en elev som lärde sig ränta på ränta-effekten. Men sen fördubblades antalet varje lektion.

Hur många hade lärt sig efter 57:e lektionen?

Rätt svar: 144 biljarder (144 115 188 075 856 000)

Läs mer om hur långsiktigt månadssparande och ränta på ränta-effekten kan göra underverk för din ekonomi.

Fler artiklar

Årsstämmor 2021

Årsstämmor 2021

Bolagsstämmans roll Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutande organ. Genom ett aktivt stämmodeltagande främjas en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och bolagsledning. Stämman utgör Carnegie Fonders formella möjlighet att...

Hans Hedström 17 augusti 2021
Fallande räntor för svenska statspapper

Fallande räntor för svenska statspapper

I såväl Sverige som i övriga världen såg vi stora ränterörelser under juli. Räntan på svenska statsobligationer kom ned rejält och trots starka inflationssiffror såg vi samma trend i USA....

Mikael Engvall 3 augusti 2021
Kreditförvaltarna: ”En tydlig återhämtning”

Kreditförvaltarna: ”En tydlig återhämtning”

Det är inte bara börsen som är stark, utan också kreditmarknaden. Sedan årsskiftet har Carnegie High Yield Select, som investerar i högavkastande företagsobligationer, stigit 8,1 procent. Carnegie Corporate Bond, vår...

Erik Amcoff 29 juli 2021