Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Sverigefond

Amerikansk AI-eufori i kombination med svensk oro runt SBB

Rapportsäsongen för första kvartalet började med starka rapporter i april, och avslutades under maj med fler inslag av negativa överraskningar. Därtill lade utdragna förhandlingar i USA om skuldtaket sordin på marknaden samtidigt som amerikanska långräntor kröp uppåt. I den amerikanska marknaden så rusade aktier som Nvidia kraftigt på eufori runt investeringar relaterat till AI, medan i den svenska marknaden rönte problem hos SBB mest uppmärksamhet. SBB rasade på oro över att bolagets skuldsättningsproblem nått den grad att bolaget kan tvingas att göra avyttringar långt under bokförda värden. SBB finns inte i Sverigefonden.

Skanskas rapport fick ett svalt mottagande av marknaden. Bolagets bostadsutvecklingsdel uppvisade ett negativt resultat framför allt drivet av svaghet inom BoKlok som är exponerat mot det mer prisvärda segmentet där kunderna påverkats hårt av det högre ränteläget. Förutom detta så var rapporten god med stark byggmarginal. Sentimentet för bygg och bostäder är svagt men Skanska står väl rustat att hantera detta med en urstark balansräkning och en byggverksamhet med bred geografisk exponering och med betydande exponering mot infrastruktur och offentliga verksamhet.


Även Securitas rapport möttes av en viss besvikelse, trots att marginalen var i linje med förväntan. Bolagets verksamhet i Nordamerika löper på bra och översteg marknadens estimat, det är tydligt att integrationen av Stanley i den regionen gått minst enligt förväntan. Däremot påverkades den Euroepiska delen negativt av löneinflation och uppstartsrelaterade kostnader inom flygplatsverksamheten. Bolaget ser den europeiska marginalen förbättras gradvis under året. Totalt sett så har Securitas förvandlats till ett bättre bolag med större inslag av digitalisering och starkare förhandlingsposition att förbättra sina marginaler: Bolagets verksamhet är förhållandevis inte konjunkturkänslig och aktien värderas i våra ögon alldeles för lågt. Man kan notera att Vd Magnus Ahlqvist ökade sitt innehav efter rapporten.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Sjödin

I branschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2021. Medförvaltare Carnegie Sverigefond.