Stäng
Språk
Meny

Amerikanska fondbolag i täten

Bäst utveckling under augusti hade Compass, Pantheon och Chrysalis. Liksom tidigare ger publicerade rapporter och positiva nyheter utslag i höjda börskurser då marknaden får konkreta besked på god värdeutveckling, skriver Tom Berggren som förvaltar Carnegie Listed Private Equity.

Sett över hela året har de amerikanska fondbolagen gått bäst, tätt följda av en mix av duktiga bolag som amerikanska Compass, tyska Aurelius, franska Eurazeo samt brittiska Chrysalis och HG Capital. De två brittiska har en hög andel investeringar i mjukvara och digitala affärsmodeller, medan övriga har en bredare innehavsmix.

Våra innehav redovisar en god utveckling för underliggande portföljbolag och allt fler avyttringar till attraktiva värderingar. Förvaltningen har fungerat väl och våra allokeringsval har gett betydligt högre avkastning än om vi haft en likaviktad portfölj. Årets höga avkastning är delvis en återhämtning efter pandemiåret 2020.

Årsavkastningen sedan föregående årsskifte ligger på 19,8% vilket är precis samma nivå som avkastningen sett över fem åren. Trots årets uppgång för våra innehav ligger många av aktievärderingarna på en attraktiv nivå. Vi har ökat vår allokering i flera innehav som handlas med cirka 20% rabatt mot konservativa NAV, dvs värderingar av underliggande portföljbolag.

Flera amerikanska fondbolag har en aktievärdering som motsvarar deras fasta avgift plus kassa, vilket innebär att vinstdelningen värderas till noll. För de börsnoterade private equity-bolagen i stort syns dock exempel på höga värderingar, bl.a. i Sverige.

Vi är fortsatt positiva till private equity:s möjligheter att leverera god avkastning jämfört med andra tillgångsslag. Underliggande bolag utvecklas väl och private equity:s aktiva ägarmodell med fokus på lönsamhetsförbättringar och tillväxt har goda möjligheter att fortsätta leverera hög värdetillväxt. Särskilt stort förtroende har vi förstås för de förvaltare vi valt och innehaven utvecklas väl samtidigt som aktievärderingarna ligger på en rimlig nivå.

Mer om fonden

Carnegie Listed Private Equity A

Ser möjligheterna i ett unikt tillgångsslag som tidigare varit tillgängligt endast för stora investerare. Tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag. Tror...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Private Equity-bolag fortsätter leverera god värdeutveckling
Carnegie Listed Private Equity

Private Equity-bolag fortsätter leverera god värdeutveckling

I juli avkastade Carnegie Listed Private Equity +4,4 procent och har sedan årsskiftet gått upp +31,6 procent. Bäst utveckling under månaden hade Blackstone, HG Capital och Ares Management följt av...

Tom Berggren 10 augusti 2021
Digitalisering och tillväxt
Carnegie Listed Private Equity

Digitalisering och tillväxt

I juni avkastade Carnegie Listed Private Equity +4,0 procent och har sedan årsskiftet gått upp +25,6 procent. Bäst utveckling under månaden hade Chrysalis, Ares Management, Apollo och Oakley Capital. De...

Tom Berggren 6 juli 2021
”Vi föredrar bolag med långa och starka track-records”
Carnegie Listed Private Equity

”Vi föredrar bolag med långa och starka track-records”

Bäst utveckling under månaden hade ONEX, Oakley Capital, Investor, 3i Infrastructure och Chrysalis. Dessa innehav är goda exempel på vilka bolag vi väljer bland de cirka 300 börsnoterade private equity-bolagen...

Tom Berggren 4 juni 2021