Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Sverigefond

Ändrat scenario

Mars blev en milt uttryckt händelserik månad. Marknadens fokus låg initialt på inflation och kommande höjningar från amerikanska Federal Reserve och europiska ECB. Höjningar blev det också men mindre än marknaden tidigare hade trott för kollapsen av amerikanska Silicon Valley Bank och Signature Bank, samt schweiziska Credit Suisse medförde att marknadens syn på räntebanan föll signifikant.

Vi ser att tidiga inflationsdrivare som transportkostnader, naturgaspriser, komponentbrist, vetepriser, sågade trävaror, pappersmassa och olja unisont fallit betydligt från toppnivåer under fjolåret.

De svenska bankaktierna drogs med i den internationella bankoron och tillhörde månadens förlorare på Stockholmsbörsen, även om de klarade sig bättre än de flesta av sina Euroepiska kollegor. Vi tror att marknadens riskpremie på bank höjts något, samt att förväntan på högre räntor kommit av sig. Detta medför sammantaget att vi inte bedömer att aktierna studsar tillbaka snabbt till nya highs, men däremot att svenska banker generellt står starka, att värderingarna är låga och att direktavkastningen kommer att vara fortsatta mycket god.

Vi träffade Getinge i mars. Bolaget drabbades hårt under fjolåret av allt från mix, inflation och svagare orders till transportkostnader. Men bolaget ser gradvis problemen lättar, man ser att elektiv kirurgi återhämtar sig och Getinge guidar för 2-5 procent organisk tillväxt.

Electrolux som vinstvarnade för Q3(22) och sedan följde upp med ett helårsresultat och en kostnadsprognos som fick aktien att falla kraftigt höll en kapitalmarknadsdag i mars. Det vi framför allt tar med oss därifrån var ledningens tydliga besked att produktionsproblem i USA visar tydliga tecken på att bättras. Bolaget bör stå inför en kraftig vinstförbättring i Nordamerika under innevarande och kommande år.

I ett osäkert konjunkturläge, där bankerna också riskerar bli mer återhållsamma med kreditgivning så är bolag med god lönsamhet och starka balansräkningar i en relativt mer gynnsam situation än under pandemin, det är så att säga nu vi ser vilka som simmar nakna när tidvattnet går ut. Sverigefondens innehav tickar generellt boxar för bolag som står starka i dessa tider.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Sjödin

I branschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2021. Medförvaltare Carnegie Sverigefond.