Stäng

Ändring av allmänna villkor och rutin vid köp av fondandelar

Den 1 oktober 2020 träder uppdaterade allmänna villkor ikraft. Ändringarna som är av redaktionell karaktär görs dels på grund av att bolagets fondutbud ändrats dels för att tydligare beskriva rutinen vid köp av fondandelar. Därutöver har vissa språkliga justeringar gjorts.

Rutinen vid köp av fondandelar ändras för köp som inte sker via Carnegie Online. Den nya rutinen innebär att köp sker genom att pengar sätts in direkt på fondens konto av dig som kund. När pengarna finns på kontot registrerar Carnegie Fonder köpet. Du få en bekräftelse på köpet via post eller Kivra. Uppgift om respektive fonds kontonummer finns på hemsidan.

Uppdaterade allmänna villkor

Fler artiklar

Anna Strömberg ny hållbarhetsansvarig och fondförvaltare

Anna Strömberg ny hållbarhetsansvarig och fondförvaltare

Anna Strömberg har rekryterats som hållbarhetsansvarig på Carnegie Fonder, och som förvaltare av fonden Tillväxt Sverige, Sveriges första Svanenmärkta fond. ”Anna Strömberg är en rutinerad förvaltare som dessutom har spetskunskap...

Erik Amcoff 20 november 2020
EU:s nya Taxonomi – ett gemensamt språk om hållbarhet

EU:s nya Taxonomi – ett gemensamt språk om hållbarhet

Det talas allt mer om EU:s nya taxonomi. Det handlar om hur vi definierar hållbarhet, vilket ska göra det enklare för fondförvaltare och sparare att investera i hållbara bolag och...

David Östman 17 november 2020
Guld till Carnegie Fonder

Guld till Carnegie Fonder

Carnegie Fonder tar hem förstaplatsen i Kantar Sifos undersökning Fund Distributors & Selectors. Distributörer och analytiker prisar Carnegie Fonders varumärke, säljare, förvaltare, administration och hållbarhetsarbete. När beslutsfattare inom fonddistribution och...

Erik Amcoff 12 november 2020