Stäng

Anledning att återkomma kring skog och fastigheter inom ramen för taxonomin

Efter en period med stigande räntor noterade vi en lugnare utveckling under mars. I mitten av månaden kom relativt svag svensk inflationsstatistik vilket kan ha vållat Riksbanken visst huvudbry. Stimulanserna fortsätter genom tillgångsköp samtidigt som direktionen, åtminstone i närtid, förväntas låta reporäntan ligga kvar på 0.

Tillgångsköpen är till stor del riktade mot bostadsobligationer där Riksbanken nu köpt för drygt 250 miljarder kronor med förväntningar om att till halvårsskiftet investerat totalt 340 miljarder kronor i segmentet. Det har inte varit några stora rörelser i kreditmarginaler under mars och Carnegie Likviditetsfond noterade en nedgång på 0,01 procent.

Under mars var vi med i en nyemission av detaljhandelsföretaget ICA, som betalade Stibor +37 för en treårig obligation. Vi förlängde oss i statligt ägda skogsbolaget Sveaskog där en obligation med drygt tre års löptid ger oss Stibor + 29. För att finansiera detta sålde vi av deras obligationer med förfall i sommar. Även i Heimstaden Bostad gjorde vi en liknande övning där vi var med i en ny treårig obligation som ger oss Stibor + 67 samtidigt som vi avyttrade en obligation med ungefär ett och ett halvt år kvar till förfall.

”Efter ett stort antal remissvar är nu ett reviderat förslag på gång och tidiga uppgifter talar om förändringar i rätt riktning.”

På hållbarhetstemat väntar vi alltjämt på utfallet av förutsättningarna för EU:s taxonomi som definierar vilka investeringar som bedöms som miljömässigt hållbara. I de tidiga förslagen fanns inslag som var negativa för svenska bolag inom bland annat skogs- och fastighetssektorn. Efter ett stort antal remissvar är nu ett reviderat förslag på gång och tidiga uppgifter talar om förändringar i rätt riktning. Vi lär ha anledning att återkomma när vi har mer definitiva besked för hur utfallet blir för skog och fastigheter inom ramen för taxonomin.

Carnegie Likviditetsfond är en försiktig fond med en diversifierad portfölj med investeringar som ger oss exponering mot stat, kommun, bostadsobligationer, seniora banker samt företagsobligationer inom Investment Grade. Fonden investerar i huvudsak i obligationer med rörlig ränta och kan därigenom hålla en låg ränterisk.

Mer om fonden

Carnegie Likviditetsfond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Bra intresse för nordiska krediter
Carnegie Likviditetsfond

Bra intresse för nordiska krediter

Vi noterade fortsatt bra intresse för nordiska krediter under februari samtidigt som vi såg successivt högre nivåer för svenska långräntor. Det högre ränteläget kan vid sidan av uppställ i globala...

Mona Stenmark 3 mars 2021
Aktivitet i bolåneinstitut och fastighetsbolag
Carnegie Likviditetsfond

Aktivitet i bolåneinstitut och fastighetsbolag

Nordisk kreditmarknad har inlett 2021 starkt. Trots en relativt trög start på vaccineringen mot Covid-19 har riskaptiten varit fortsatt god. Svenska Riksbanken fick samtidigt lite andrum med en inflationssiffra som...

Mikael Engvall 3 februari 2021
Latour, Hexagon, Kinnevik och Jernhusen i fokus
Carnegie Likviditetsfond

Latour, Hexagon, Kinnevik och Jernhusen i fokus

Kreditmarknaden avslutande året relativt starkt. En kombination av fortsatta stimulansåtgärder samtidigt som vaccinationerna mot Covid 19 nu inletts upprätthöll ett positivt sentiment. Dessutom kunde ett Brexit-avtal till slut förhandlas fram...

Mikael Engvall 7 januari 2021