Stäng
Språk
Meny

Anna Strömberg ny hållbarhetsansvarig och fondförvaltare

Anna Strömberg har rekryterats som hållbarhetsansvarig på Carnegie Fonder, och som förvaltare av fonden Tillväxt Sverige, Sveriges första Svanenmärkta fond. ”Anna Strömberg är en rutinerad förvaltare som dessutom har spetskunskap inom hållbarhetsfrågor. Det är en unik kombination som kommer att lyfta Carnegie Fonders hållbarhetsarbete inom samtliga tillgångsslag och marknader”, säger vd Hans Hedström.

Anna Strömberg, tillträdande hållbarhetsansvarig på Carnegie Fonder.

De senaste åren har Carnegie Fonder tagit stora kliv inom ansvarsfulla investeringar. Som ett av få fondbolag har Carnegie Fonder skrivit under FN Global Compact, de principer om socialt och samhälleligt ansvarstagande som vi också kräver att våra fonders innehav ska följa. Carnegie Fonders förvaltare har utbildats i ESG-frågor av PRI Academy och har utvecklat CF THOR, ett digitalt verktyg som integrerar modern hållbarhetsanalys med den traditionella finansanalysen.

”Carnegie Fonders hållbarhetsarbete utförs av förvaltarna i fonderna, tillsammans med de bolag vi investerar i. Det handlar om ägarstyrning, om att ställa krav och att hjälpa bolagen att våga sikta högre. Vi investerar långsiktigt, och vill att våra bolag ska investera långsiktigt i hållbara lösningar. Det är för att vässa detta arbete ytterligare som vi har anställt Anna Strömberg som hållbarhetsansvarig och fondförvaltare”, säger Carnegie Fonders vd Hans Hedström.

Anna Strömberg har en Msc i Financial Economics från Stockholms universitet och kommer närmast från en tjänst som fondförvaltare och hållbarhetsansvarig på Catella Fondförvaltning. Anna Strömberg har arbetat som förvaltare i 23 år och sitter i styrelsen för Swesif, Sveriges forum för ansvarsfulla investeringar.

På Carnegie Fonder blir Anna Strömberg ansvarig förvaltare för Tillväxt Sverige, en All Cap-fond som är Sveriges första Svanenmärkta fond och som har fem stjärnor – högsta betyg – hos Morningstar. Anna Strömberg blir också hållbarhetsansvarig, vilket innebär helhetsansvar för Carnegie Fonders hållbarhetsarbete. Anna blir därför också ordförande i Carnegie Fonders råd för ansvarsfulla investeringar, som supporterar och koordinerar förvaltarnas hållbarhetsarbete.

”Carnegie Fonder är ett av Sveriges ledande fondbolag, med en lång och framgångsrik historia. Jag ser fram mot att utveckla Carnegie Fonders hållbarhetsarbete ytterligare, tillsammans med både nya kollegor och andelsägare”, säger Anna Strömberg.

Som ett led i rekryteringen av Anna Strömberg tillträder David Östman, i dag risk- och affärsanalytiker på Carnegie Fonder, en nyinrättad position som hållbarhetsanalytiker inom förvaltningen. David Östman är en av Sveriges första certifierade ESG-analytiker; CESGA – Certified Environmental, Social and Governance Analyst, som administreras av den europeiska finansanalytikerfederationen EFFAS.

Fler artiklar

Årsstämmor 2021

Årsstämmor 2021

Bolagsstämmans roll Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutande organ. Genom ett aktivt stämmodeltagande främjas en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och bolagsledning. Stämman utgör Carnegie Fonders formella möjlighet att...

Hans Hedström 17 augusti 2021
Fallande räntor för svenska statspapper

Fallande räntor för svenska statspapper

I såväl Sverige som i övriga världen såg vi stora ränterörelser under juli. Räntan på svenska statsobligationer kom ned rejält och trots starka inflationssiffror såg vi samma trend i USA....

Mikael Engvall 3 augusti 2021
Kreditförvaltarna: ”En tydlig återhämtning”

Kreditförvaltarna: ”En tydlig återhämtning”

Det är inte bara börsen som är stark, utan också kreditmarknaden. Sedan årsskiftet har Carnegie High Yield Select, som investerar i högavkastande företagsobligationer, stigit 8,1 procent. Carnegie Corporate Bond, vår...

Erik Amcoff 29 juli 2021