Stäng

Ännu tightare kreditmarginaler

Vi såg en fortsatt stark kreditmarknad under februari månad med ännu något tightare kreditmarginaler som följd. Efterfrågan hos investerarna finns fortsatt kvar och aktiviteten i marknaden har varit god. Efter en ganska blygsam januari med avseende på emissioner i primärmarknaden såg vi högre aktivitet under framför allt andra halvan av februari.

Fonden deltog i ett antal emissioner under månaden, varav några nya namn. Bane Nor är ett norskt, statsägt bolag som äger, utvecklar och underhåller fastigheter och mark runt järnvägshubs som till exempel stationer, underhållshallar och affärer. Ett annat nytt innehav är fastighetsbolaget Heba, med exponering mot bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen. Heba har höga hållbarhetsambitioner och emitterade en grön obligation där pengarna öronmärks för bland annat miljöcertifierad nyproduktion och energiinvesteringar. Även statsägda skogsbolaget Sveaskog emitterade en 5-årig obligation under månaden där fonden deltog. Utöver emissionerna ökades positionen något i bussbolaget Nobina, medan vi minskade positionen i bland annat samhällsfastighetsbolaget Vacse som haft en mycket god utveckling och nu handlas på relativt tighta kreditmarginaler. Även investmentbolaget Latours minskade kreditmarginaler medförde att vi minskade exponeringen ytterligare.

Carnegie Investment Grade hade en fortsatt positiv utveckling och fick en uppgång om 0,14 procent i februari.

”Fokus ligger naturligtvis på hur återhämtningen kommer att se ut”

Långräntorna steg under månaden och stort fokus ligger naturligtvis på hur återhämtningen kommer att se ut när vi lagt coronaviruset bakom oss. Riksbanken signalerar fortsatt expansiv penningpolitik och låga räntor under en lång tid framöver. Bolagens rapporter för det fjärde kvartalet har över lag sett bra ut och förhoppningsvis kommer vi i mål med vaccinationerna till sommaren och kan se framemot en mer normaliserad värld och en fortsatt stabil kreditmarknad.

Carnegie Investment Grade investerar i välskötta, stabila och hållbara bolag. Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, i linje med vår förvaltningsfilosofi.

Mer om fonden

Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Investeringar i sociala obligationer knutna till samhällsmål kring integration, anpassade boenden, psykisk ohälsa och fattigdom
Carnegie Investment Grade

Investeringar i sociala obligationer knutna till samhällsmål kring integration, anpassade boenden, psykisk ohälsa och fattigdom

Nyheterna fortsätter att kretsa kring vaccinationstakten och dessvärre ser situationen ut att förvärras i en del länder, medan man i andra kommit en bra bit på väg. Månaden inleddes relativt...

Mona Stenmark 8 april 2021
Mycket aktivitet i fastighetssektorn
Carnegie Investment Grade

Mycket aktivitet i fastighetssektorn

Det positiva sentimentet håller i sig och vi har fått en stark inledning på det nya året i kreditmarknaden. Vaccineringen mot coronaviruset fortsätter runt om i världen men på många...

Mona Stenmark 3 februari 2021
Tajtare kreditmarginaler och mildrad oro
Carnegie Investment Grade

Tajtare kreditmarginaler och mildrad oro

I slutet av november såg vi ett mer positivt sentiment, vilket upprätthölls även under december månad med en stark kreditmarknad som följd. Efter ett tidvis omvälvande och omskakande år så...

Mona Stenmark 7 januari 2021