Stäng
Språk
Meny

Antalet nyintroduktioner slår nytt rekord i Indien

Indien har nu nått 800 miljoner vaccinerade invånare och livet återgår till det normala. Det är också tydligt när man tittar på den indiska börsens värdering. Det går inte att komma till någon annan slutsats än att återhämtningen i ekonomin är mer än fullt ut diskonterad i priserna. Värderingen är nu två standardavvikelser över normalvärdering.

Börshaussen syns också i antalet nya bolag som vill komma in i värmen. Antalet nyintroduktioner slår nytt rekord och investerarnas riskaptit, (stor andel privata investerare), är hög. I somras kom restaurang appen Zomato till börsen. Kursen har redan dubblats sedan dess. Zomato går inte med vinst idag och värderas till 500 x vinsten (2024).

Den enes död, den andres bröd. Det går inte att komma ifrån att Indien gynnats av en omallokering av kapital från Kina till Indien sedan i juli. Indiens ekonomiska styrsystem är långt ifrån perfekta, men man har ett demokratiskt system och näringslivet består till stora delar av privatägda företag som sköts med målsättningar som vi som investerare delar. Långtgående förändringar av regelverket för teknologi- och internetbolagen i Kina tillsammans med åtstramningar för fastighetsbranschen samtidigt som miljöagendan innebär att kraftproduktionen till industrin ransoneras, innebär att riskpremien för investeringar i Kina har stigit markant. Investerarna har valt att istället investera i Indien. Indien erbjuder en högre grad av förutsägbarhet för företagens verksamhet, i alla fall så länge som man håller sig till de privatägda företagen.

Det finns dock alltid saker att fundera över. En global energikris med ett oljepris över 80 dollar, kolpriser över 200 dollar per ton och stigande råvarupriser överlag innebär en betydande risk för inflation. Centralbankernas stimulativa penningpolitik kan inte fortgå i evighet. Fed inleder med all säkerhet tapering av obligationsköpen redan i december. För företagen innebär högre råvarupriser en inte obetydlig marginalpress. Högre stål- och cementpriser måste tas någonstans och det går inte alltid att höja priset i konsumentledet. Facit kommer inom kort i Indien då vi får rapporterna för andra kvartalet. It servicesektorn fortsätter att gå starkt och bankerna med HDFC Bank i spetsen ökar sin utlåning med 15 procent. Det behövs för att motivera nuvarande nivåer på börsen.

Mer om fonden

Carnegie Indienfond A

Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader. Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Indien – svag valuta men starka rapporter
Carnegie Indienfond

Indien – svag valuta men starka rapporter

Indiens ekonomi har några svaga punkter. Underskott i budgeten, underskott i utrikeshandeln och ett stort beroende av importerad olja. Som vi skrivit om tidigare orsakar detta förhållande en svag valuta....

Gunnar Påhlson 9 augusti 2022
Indiens centralbank vaknade sent
Carnegie Indienfond

Indiens centralbank vaknade sent

Den indiska marknaden fortsatte att utvecklas svagt under juni månad. Även i Indien fortsätter inflationstrycket att öka, drivet av högre energipriser samt högre pris på spannmål, vilket i sin tur...

Gunnar Påhlson 6 juli 2022
Att äga eller inte äga – det är frågan
Carnegie Indienfond

Att äga eller inte äga – det är frågan

Vår investeringsfilosofi bygger på kunskap, erfarenhet och egen analys. Vi strävar efter att ha koncentrerade portföljer med investeringar i välskötta företag, med en ledande marknadsposition och en god historik av...

Gunnar Påhlson 7 juni 2022