Stäng
Språk
Meny

Äntligen IG-rating för SBB

April och vårväder har satt sina spår i humöret runt omkring i världen och flertalet konflikter verkar plötsligt vara på bättringsvägen. Carnegie Corporate Bond utvecklades urstarkt under månaden och steg med 0,70 procent, vilket summerar årets uppgång till 2,55 procent.

Feds mjuknande har givit marknaderna bränsle och trots vissa orosmoln vad gäller viktiga konjunkturdata tar de flesta fast vid det positiva. Även om marknaderna fortsatt handlats starkt började vi mot slutet av månaden se något av en stabilisering inom främst högavkastande europeiska krediter.

På hemmaplan har storbolagen alltjämt börjat att rapportera sina resultat för första kvartalet där utfallen får summeras som minst sagt spritt. Flera bolag har rapporterat rekordresultat, majoriteten träffar mitt i banan, och några har kommit in en bra bit under analytikernas prognoser.

Aktiviteten i primärmarknaden har nu kommit igång på riktigt för året och flera bolag har utnyttjat det gynnsamma riskklimatet och emitterat. Vi har varit aktiva i statliga Sveaskog, som emitterade gröna obligationer, Digiplex och Kistefos. Även Heimstaden var ute och hämtade kapital för att finansiera ett större fastighetsförvärv. Vi har även fått se nya namn komma till marknaden, däribland Infront som driver marknadsplattform för omvärldsanalys och handel med finansiella tillgångar.

Månadens stora nyhet kom dock när SBB (äntligen) erhöll investment grade rating – något som varit bolaget ambition från start men som mötts med stor skepticism i marknaden. SBB:s oerhört starka ratingresa har gjort bolaget till en av fondens största bidragsgivare i termer av avkastning. Uppgraderingen av SBB och den positiva trenden i kreditrisk för flertalet fastighetsbolag är till stor del gjord och vi har under månaden börjat minska vår exponering mot sektorn.

Givet att vi under årets fyra första månader erhållit en normaliserad årsavkastning justerar vi portföljen mot att bli mer defensiv.

Så funkar krediter


NIKLAS EDMAN, förvaltare Carnegie CORPORATE BOND och Carnegie high yield Select.
Inspelningsdatum: 26 juni 2018

Mer om fonden

Corporate Bond 3 SEK

Grafen ovan visar data för Carnegie Corporate Bond 3 (SEK). Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (NOK), 3 (EUR), 1 (SEK med kvartalsvis utdelning), 1 (EUR) samt 3 (CHF)....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stark nordisk marknad trots globala oroligheter
Carnegie Corporate Bond

Stark nordisk marknad trots globala oroligheter

Det nya året började i samma anda som föregående år, med god riskaptit och fortsatt jakt på avkastning. Men det starka sentimentet kom under månaden abrupt att påverkas av både...

Maria Andersson 4 februari 2020
Högsta betyg för Niklas Edman tolv månader i rad

Högsta betyg för Niklas Edman tolv månader i rad

Ränteförvaltaren Niklas Edman som förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select har återigen tilldelats högsta betyg, AAA, av Citywire. Till skillnad från Morningstar utvärderar Citywire inte fonder, utan...

Kristina Flintull 17 januari 2020
Ännu en stark kreditmånad
Carnegie Corporate Bond

Ännu en stark kreditmånad

December var relativt händelserik både utifrån ett globalt och lokalt perspektiv där vi sett breda inköpschefsindex vända upp samtidigt som USA och Kina upplevs ha kommit en bra bit på...

Maria Andersson 7 januari 2020